Кафедри економічного факультету

Цікаво про менеджмент

Останнє оновлення: Субота, 13 травня 2017, 06:27

Менеджмент: що це?!

Менеджмент - це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу.

Пітер Ф. Друкер

Ще донедавна поняття «менеджмент» було новим і незрозумілим для багатьох в нашій країні. Але з розвитком ринкових відносин, процесом приватизації державної власності, розширенням діяльності комерційних підприємств, зарубіжний досвід управління в сфері ринкової економіки став досить актуальним. Актуальність менеджменту пыдкреслюэться орыэнтацыэю України до євро інтеграційних процесів у 21 столітті. Нова наука - «Менеджмент», (яка спочатку сприймалась як метод управління) набула значного поширення як така, що всебічно вивчає феномен управління, його методи і принципи.

Навіть в англійський мові цей термін трактується неоднозначно. Коли йдеться про менеджмент, у американців він майже завжди асоціюється із особою менеджера-функціонера - суб'єкта управління, що діє в системі певної організації. В більш широкому значенні вони застосовують термін «адміністрація», який більшою мірою відбиває знеособлену систему управління.

Отже, МЕНЕДЖМЕНТ - це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені управлінці створюють підприємства й управляють ними шляхом визначення певної мети й віднайдення способів її досягнення. Кафедра «Менеджмент і адміністрування» постійно удосконалює підготовку менеджерів. Відповідно ініціативи Міністерства освіти і науки України, яке вийшло з пропозицією щодо новітніх напрямків підготовки фахівців, науково-педагогічний персонал кафедри пропонує абітурієнтам розширений перелік підготовки управлінця, а саме:

- Менеджмент організацій

- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

- Логістика

- Публічне управління та адміністрування

Таким чином, нинішній менеджер – це важлива та універсальна професія, якою володіє випускник, спеціаліст, керівник. Професійний менеджер – це Прем’єр і, навіть, Президент України.

АБІТУРІЄНТУ!

Є така професія…!

Майже всі люди розмірковують про найбільш затребувані і високооплачувані професії. Молодь ще зі школи починає прислухатися і придивлятися, розглядати перспективу, щоб після закінчення ВИШу не ставити запитання – де знайти роботу? Тому, найголовніше, щоб робота, яку обиратимуть школярі, була затребуваною, престижною і добре оплачуваною!

В Україні лідерами за кількістю вакансій залишаються ІТ, продаж, маркетинг, адміністративний персонал і банківська сфера. Рейтинг найбільш затребуваних професій за даними спеціалістів впродовж останнього складного року не змінювався. Однак є зміни серед найбільш перспективних професій. 

Але існує одне АЛЕ! У більшості випадків майбутні абітурієнти обирають серед професій тренди сезону що минає і зовсім не замислюються про сезон прийдешній. Адже до кінця навчання попит на професії може кардинально змінитися.

Однак не варто панікувати в процесі вибору майбутньої професії. До цього питання просто необхідно підійти вдумливо та обачно.

Звичайно у наш час та у найближчому майбутньому найбільш затребуваною є професія «айтішника», адже комп'ютери і комп'ютерні технології міцно увійшли в наше життя.

Другою популярною та затребуваною традиційно залишається професія менеджера. Колись давно під поняттям менеджера мали на увазі управлінця, і в вузах вчили саме управління підприємством. Однак зараз існує декілька напрямків спеціалізації:

 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Фахівець, який працює у відділі ЗЕД, займається всіма операції, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю фірми. По суті, це економіст, який відповідає за оптимізацію експортно-імпортних операцій.

 

«Менеджмент організацій»

Кваліфікований фахівець, який відповідає за управління певною ділянкою діяльності підприємства або фірми, менеджер також керує діяльністю людей в процесі виконання завдання.

 

«Логістика»

Фахівець, який організовує процес доставки товарів з одного пункту в інший з мінімальними витратами на транспортування.

А так як ринок торгівлі та послуг розвивається семимильними кроками, можемо Вас запевнити, дані спеціальності будуть затребувані ще років 10! Тому можете сміливо вибирати професію менеджера, своє місце ви знайдете завжди!

В нинішніх умовах виникла потреба розширити діапазон професій управлінця. В більшій мірі це відноситься до керівників муніципальних структур міст, селищ та інших населених пунктів. У зв’язку з цим набуває великого значення управлінець за фахом «публічне управління та адміністрування». Це відповідає новій регіональній політиці держави щодо децентралізації.

 

«Публічне управління та адміністрування»

Фахівець у сфері державного управління, місцевого самоврядування, політичної та громадської діяльності, також може адмініструвати суспільні процеси на регіональному, державному та міжнародному рівнях.

P.S. Шановні батьки, візьміть собі на замітку і направте Ваших діточок на вірний шлях, щоб в майбутньому ні про що не шкодувати!

ЛОГІСТ - ХТО ВІН?

Хто ж він - фахівець з логістики?

Розвиток ринку в Україні відкриває райдужні перспективи перед фахівцями з логістики.

Серед «народних» визначень фахівця з логістики можна виділити:

Логіст - це професійний скнара: він думає не про те, як заробити, а про те, як заощадити. ... Тільки логісти можуть організувати такий шлях товару від виробника до споживача, який би дав мінімум витрат.

Серед професійних визначень фахівця з логістики слід виділити наступні.

Логіст - це виконавець, керівник матеріальним потоком на рівні виконання окремих логістичних операцій або їх певного комплексу, які забезпечують ефективне і раціональне переміщення даного матеріального потоку в конкретному часовому інтервалі від вихідної позиції до кінцевого місця споживання або проміжного місця дислокації.

Спеціаліст з логістики може практично працювати на наступних напрямах:

 • організація транспортно-експедиторських послуг;
 • організація мультимодальних перевезень;
 • управління запасами на підприємстві, фірмі, компанії;
 • управління матеріально-технічним забезпеченням організації;
 • організація і управління складським господарством;
 • митне оформлення та розподіл товарів;
 • координування логістичного процесу підприємства, фірми, компанії;
 • організація стратегічного планування і управління корпоративною логістичною системою;
 • організація фізичного розподілу і збуту готової продукції;
 • організація і управління комплексом сервісних та інформаційно-довідкових послуг.

Основне завдання ЛОГІСТА

У будь-яких умовах і ситуаціях є своєчасний точний прорахунок і економічне обґрунтування доцільності та ефективності прийнятих ним логістичних рішень по управлінню матеріальним потоком в конкретному часовому інтервалі для забезпечення мінімуму сукупних витрат, високої якості сервісу і інтегрованої взаємодії всіх елементів логістичної системи, включаючи логістичних партнерів по бізнесу.

Виконання основного завдання логіста можна здійснити за умови з'єднання високого професіоналізму і різноманітних особистісних якостей - комунікабельності, задатків лідера, цілеспрямованості, організованості, вербальними і невербальними інтелектом, здатністю до навчання, позитивним мисленням, креативністю та ін.

Посади, які може займати ЛОГІСТ на підприємстві:

 • менеджер зовнішньоекономічної діяльності;
 • митний брокер;
 • начальник складу (вантажного, митного, ліцензійного);
 • керівник міжнародного туристичного агентства;
 • керівник малого підприємства у сфері виробництва та послуг з орієнтацією на зовнішньоекономічну діяльність;
 • начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків; стратегічного аналізу та зв'язків з громадськістю;
 • методист з економічної освіти, науковець та викладач вищих навчальних закладів.

Отже, підбиваючи підсумок…

Логіст як системний аналітик і більш того, як інтегральний менеджер (управитель матеріальним потоком) повинен розуміти відносини між усіма функціями логістики. Крім того, він повинен вміти пов'язувати логістику з іншими видами діяльності підприємства, фірми. Він повинен думати не тільки про потік матеріалів в межах його підприємства, його думки повинні йти поза підприємства від відвантаження до порога споживача, іноді навіть від джерела постачання. Його думки повинні включати конкурентів, потенційні ринки і т.п. Тож логіст повинен думати глобально. Він повинен розуміти, що логістика може збільшувати прибуток, що розглядається як вимірювач ефективності діяльності.

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ – ЩО ЦЕ?

Публічне адміністрування - це залучення всіх зацікавлених громадян до управління справами міста, села і своєю країною. Це реалізація права народу на управління державою Україною. Цільова група спеціальності - талановита і освічена молодь, державні службовці, працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.

Програма формує у студентів широке розуміння специфіки сучасного політичного та державного управління, міжнародних політичних процесів, європейської та української інституційної та соціокультурної специфіки, що дозволяє їм застосовувати отримані знання для вирішення завдань на основі аналізу сутності проблеми і вибору методів вирішення.

Що вивчають:

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спрямована на підготовку фахівців для роботи в сфері публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на основі впровадження в практику діяльності принципів "Good Governance" - хорошого "належного" управління. Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави. Програма передбачає викладання окремих дисциплін англійською мовою. В ході навчання слухачі будуть брати участь в науково-практичних заходах за участю представників міжнародних світових та європейських організацій, а також посольств.

Можливості працевлаштування:

Магістр публічного адміністрування є фахівцем у сфері державного управління, місцевого самоврядування, політичної та громадської діяльності, також може адмініструвати суспільні процеси на регіональному, державному та міжнародному рівнях. Область професійної діяльності випускників:

 • в громадських та благодійних організаціях, профспілках, політичних партіях; органах державної влади або місцевого самоврядування, аналітичних центрах, науково-дослідних та освітніх установах, консалтингових структурах, засобах масової інформації;
 • в європейських структурах, в міжнародних національних організаціях, в бізнес-структурах, в Міністерстві закордонних справ

Перспективи:

Тільки за умов ефективної діяльності, дбаючи про інтереси громадян і забезпечуючи повагу їх гідності, наші політики і державні службовці зможуть долучити Україну до європейської спільноти. Маючи високоякісну професійну підготовку фахівці також зможуть реалізувати свій професійний потенціал в європейських структурах, в міжнародних наднаціональних організаціях, в бізнес-структурах, в Міністерстві закордонних справ.