Кафедри економічного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Середа, 11 жовтня 2017, 14:30

 

Підготовка фахівців економічних спеціальностей в Харківському інституті інженерів транспорту (таку назву колись мав сучасний УДУЗТ), здійснювалась на протязі тривалого часу.

Історія кафедри бере свій початок з 1935 року, коли була заснована як кафедра «Економіка транспорту» професором М.В. Томіліним. З 1936 до 1944 рр. кафедрою завідував доктор економічних наук, професор В.М. Орлов.

Протягом 1944-1977 рр. кафедру очолював професор, доктор економічних наук Т.М. Тучкевич. З 1980 до 1997 рр. незмінним керівником кафедри був професор І.Г. Бойко. Слідом за своїми видатними попередниками – В.М. Орловим і Т.М. Тучкевичем – він заклав основи навчальної, методичної і науково-дослідної діяльності кафедри. У 1997 – 2001 рр. завідував кафедрою доктор економічних наук, професор В.Л. Дикань, а з 2001 р. посаду завідувача кафедрою обіймала кандидат технічних наук, доцент Н.М. Колесникова.

У перші роки після створення та протягом наступних десятиліть на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі, відомі економісти транспорту та промисловості Т.М. Тучкевич, А.М. Блейз, М.І. Силаєв та інші фахівці.

Професорсько-викладацький склад кафедри поступово поповнювали молоді випускники, які згодом ставали кандидатами наук і доцентами, а саме: Т.П. Антонова, М.О. Мойсеєва, Ю.М. Юрченко, М.Д. Жердєв, Н.М. Колесникова, С.О. Погасій, О.І. Зоріна та інші.

Процес розширення і зміцнення економічних зв’язків України з державами світу, зокрема в транспортній галузі, що активно почав відбуватися того часу, зіткнувся з проблемою дефіциту спеціалістів з питань управління зовнішньоекономічною діяльністю. Саме тому, у 2001 р. керівництво Української державної академії залізничного транспорту визнало доцільним почати підготовку таких фахівців на факультеті Економіки транспорту, в результаті чого було створено першу серед залізничних вузів кафедру “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та право” на чолі з кандидатом економічних наук, доцентом О.Б. Коротич.

У 2002 р. її очолила кандидат економічних наук, доцент Алексєєва Т.І. До складу кафедри ввійшли провідні викладачі академії – кандидати економічних наук, доценти В.К. Шевченко, Т.М. Гайворонська, О.П. Соболєва.

З 2004 року й по сьогодні посаду завідувача кафедри обіймає доктор економічних наук, професор О.Г. Дейнека.

Соціально-економічна ситуація в країні й надалі зумовлювала доцільність якісно нових підходів до фахівців, яких готувала кафедра, адже процеси поступової інтеграції до ЄС потребували підготовки останніх з урахуванням новітніх критеріїв і стандартів відповідно до механізмів Болонського процесу. Внаслідок цього, згідно з рішеннями Вченої ради академії, в 2004 р. за кафедрою було закріплено назву «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності на транспорті». В той час кафедра поповнилася кваліфікованими фахівцями, серед яких кандидати економічних наук, доценти М.В. Найдьонова, Т.В.Курман, а також талановита молодь, що плідно працювала над кандидатськими дисертаціями – старші викладачі О.В. Дикань, О.М. Череватенко, асистент О.М. Журавльова, старші викладачі А.В. Колесников, І.М. Крутько та інші.

На кафедрі відбувся перший успішний захист кандидатської дисертації доцентом О.В. Громовою, яка нарівні з науково-методичною роботою також керувала студентською школою менеджерів (SMS).

У 2007 році відповідно рішення Вченої ради академії відбулося об’єднання кафедр «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і було створено кафедру «Менеджмент на транспорті». Сучасну назву кафедра «Менеджмент і адміністрування» має з 28 січня 2014 року.

Всього за час існування кафедри підготовлено понад 3000 інженерів-економістів і економістів-менеджерів.

Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за трьома напрямами підготовки. Нині кафедрою здійснюється випуск висококваліфікованих, професійних молодих фахівців для транспорту, а також для галузей та підприємств всіх сфер діяльності за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».