Кафедри економічного факультету

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Останнє оновлення: Субота, 13 травня 2017, 06:11

В навчальному процесі кафедри широко використовуються сучасні комп’ютерні технології. Всі спеціалізовані лабораторії Університету обладнанні сучасними комп’ютерами на базі процесорів типу Pentium II і Pentium III загальною кількістю 126 одиниць, що дозволяє проводити практичні заняття з використанням новітніх версій прикладних програм Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Stadia, Net Cracker, Lina, Project Expert. У лабораторіях студенти користуються локальною мережею з виходом у глобальну мережу Internet. Кафедрою на базі власної лабораторії «Економіки залізничного транспорту» з використанням сучасних ноутбуків проводяться оцінювання знань магістрів, тестування та прийом держіспитів.

Для модульного тестування, а також для проведення заліків та іспитів використовується пакет комп'ютерних програм власної розробки. Для демонстрацій лекційного матеріалу, під час захисту курсових та дипломних робіт використовується мультимедійне обладнання потокової кафедральної аудиторії.

Відповідно до наказу Укрзалізниці кафедра «Менеджмент і адміністрування» має спеціалізовану лабораторію «Економіки залізничного транспорту».

Лабораторії, що використовуються для навчального процесу за спеціальністю, забезпечують у середньому за період навчання 2 години на день тривалості роботи кожного студента на ПЕОМ.

Усі комп'ютери навчальних класів та комп'ютери кафедри об'єднані в локальну комп'ютерну мережу, що підключена і взаємодіє з Інтернетом.