Кафедри економічного факультету

Завідувач кафедри «Менеджмент і адміністрування»

Останнє оновлення: Субота, 13 травня 2017, 05:55

Дейнека Олександр Георгійович
доктор економічних наук, професор


Вчений, спеціаліст у сфері менеджменту організації, управління і реструктуризації галузі, талановитий педагог. Кандидат географічних наук (1981), професор (2004), доктор економічних наук (2005). Працює у складі експертів з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів за напрямком “Менеджмент та торгівля” Міністерства освіти і науки України, входить до складу секції “Менеджмент і адміністрування” Міністерства освіти і науки України. У Вищий школі працює понад 40 років. За багаторічну працю у вищих навчальних закладах у 2005 році був нагороджений грамотою міністра освіти і науки України, має ряд подяк Державної адміністрації залізничного транспорту, а також у 2011 р. нагороджений ювілейною медаллю «На честь 150-річчя залізничного транспорту України». Здійснює акредитацію та ліцензування вищих навчальних закладів України. Дейнека О. Г. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій в Українській державній академії залізничного транспорту та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна. О.Г.Дейнека підготував 10 аспірантів та здобувачів, що отримали науковий ступень кандидата економічних наук та одного доктора наук. Постійно запрошується на опонування кандидатських та докторських дисертацій в інші ВНЗ України, щорічно бере участь в акредитації ВНЗ з напряму «Менеджмент».

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1950

Освіта: Харківський державний університет, 1973 р., “Географія», географ, викладач географії. Харківський державний економічний університет, 1997 р., “Фінанси і кредит», економіст. Доктор економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д.064.051.05 при Харківскому національному універстеті імені В.Н.Каразіна за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою, професор за кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на транспорті, тема дисертації «Управління паливно-енергетичним комплексом України», номер диплома ДД 004523.

Напрямок наукової діяльності: організаційно-управлінські аспекти розвитку базових галузей економіки України, зокрема транспортної, енергетичної та інших.

Автор понад 231 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 57 методичних робіт: монографії - 16; навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України - 11; конспекти лекцій - 7; інші методичні видання - 39; 92 статті у фахових наукових виданнях. Приймав участь у 123 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Вибрані публікації:

  1. Дейнека, А.Г. Концептуальные подходы к разработке программы модернизации железных дорог Украины [Текст]/ А.Г. Дейнека, Д.Г. Елкин // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Вип. 33. - Харків. – 2011. – С. 25-30.
  2. Дейнека, О.Г. Фактори й умови розвитку транспортної інфраструктури [Текст] / О.Г. Дейнека // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Вип. 34. - Харків. - 2011. - С.42-47.
  3. 3. Дейнека, О.Г., Позднякова Л.О. та ін. Менеджмент на залізничному транспорті : Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 300 с.
  4. Дейнека, О.Г. Формування стратегії інноваційного розвитку для підприємств залізничного транспорту [Текст] / О.Г. Дейнека, К.А. Руссова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, науковий журнал № 11(182), частина 1, 2012 – с. 113
  5. Дейнека, О.Г. Стратегічне управління національним економічним розвитком [Текст]: монографія: в 2 т. / за заг.ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – Т.2. – 392 с..
  6. Данько, М.І. Інноваційний менеджмент на залізничному транспорті [Текст] / М.І.Данько, О.Г. Дейнека, О.М. Синікова, Ю. А. Плугіна. – Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 170с.
  7. Дейнека, О.Г., Божок А.Р. Економічний механізм розрахунку витрат на перевезення залізниць [Текст]: монографія / Донецьк: ДонІЗТ, 2013. – 264 с.
  8. Дейнека, О.Г., Стратегія інтеграції залізниць в умовах реформування [Текст]: монографія / О.Г. Дейнека, А.Ю. Реброва. – Донецьк: ДонІЗТ, 2013. – 253 с.
  9. Дейнека, О.Г. Економіка вагоноремонтного виробництва [Текст] : навчальний посібник / О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова. – УкрДАЗТ, 2013, - 273 с.
  10. Дейнека, О.Г. Підвищення економічної ефективності засобів залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку [Текст]: монографія / О.Г. Дейнека, Ю.О. Крихтіна, Д. В. Басова. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 170с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Методика викладання у вищій школі 8.03060101, 8.03060104/магістр
2 Стратегічний менеджмент на залізничному транспорті 8.03060101, 8.03060104/магістр
3 Транспортна екологія 6.030601/бакалавр
4 Єдина транспортна система 6.030601/бакалавр
5 Економіка міжнародних перевезень 6.030601/бакалавр