Кафедри механіко-енергетичного факультету

Завідувач кафедри М і ПМ

Останнє оновлення: Вівторок, 05 червня 2018, 10:24

Мороз Володимир Ілліч
доктор технічних наук, професор,
академік Транспортної Академії України, заслужений діяч ТАУ,
дипломований «Європейський інженер-педагог»
(Dipl.-Ing.Dr UA-005, 2001 «ING-PAED IGIP»)


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1949

Освіта: У 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут (факультет транспортного машинобудування за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння»). Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено у 1991 році зі спеціальності «Теплові двигуни». Вчене звання професора кафедри теорії механізмів і деталей машин присвоєно у 1991 році.

Напрямок наукової діяльності: генетика технічних систем, розвиток методології проектування транспортних технічних засобів нового покоління. Здійснює керівництво аспірантурою, що діє на кафедрі за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство. Підготував 12 кандидатів наук. Входить до складу спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій Д64.820.04.

Автор понад 400 опублікованих праць, з яких понад 20 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи. В рамках навчально-методичної роботи професором Морозом В.І. видано 6 навчальних посібників (з них 4 під грифом МОН України) і понад 50 методичних розробок до вивчення дисциплін кафедри.

GoogleScholar профіль

ORCID

Вибрані публікації:

 1. Мороз, В.І. Генетичний та методологічний аспект створення технічних засобів нового покоління для залізничного транспорту [Текст]/ В.І.Мороз// Залізничний транспорт України. – 2000. - №5-6 – С. 61-62.
 2. Мороз, В.І. Основи конструювання і САПР: Навчальний посібник під грифом МОН України [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Братченко. – Харків: Нове слово, 2003. – 193 с.
 3. Мороз, В.І. Новий підхід до формалізованого описання конструкції технічних засобів залізничного транспорту [Текст]/ В.І.Мороз// Залізничний транспорт України. - 2010.-№4. – С.41-42.
 4. Пат. 94015 Україна МПК F16/H 1/06 Спосіб визначення товщини зубця симетрично розташованого відносно опор прямозубого зубчатого колеса / В.І.Мороз, О.В.Братченко/ Опубл. 25.03.2011, бюл. №6.
 5. Мороз, В.І. Підвищення ефективності функціонування кулачкових механізмів газорозподілу високооборотних транспортних дизелів [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Братченко, В.І.Громов// Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - Вип. 132. – С.105-112.
 6. Мороз, В.І. Формалізоване описання конструкції кузовів сучасних залізничних піввагонів [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Фомін// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків. – 2013. – С.24–29.
 7. Мороз, В.И. Особенности формализованного описания конструкции технических средств железнодорожного транспорта [Текст]/ В.И.Мороз, А.В.Братченко// Инновационный транспорт. — Екатеринбург: УрГУПС, 2014. — № 4 (14). — С.10-13.
 8. Пат. 104978 Україна МПК F01L 1/08 Кулачок приводу клапана/ Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І./ Опубл. 25.03.2014. Бюл. № 6.
 9. Мороз, В.І. Особливості сучасної методології викладання загальноінженерних дисциплін [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Братченко// Новий Колегіум. – 2015. - №4. – С.74 – 77.
 10. Мороз, В.І. Розрахункове визначення кінематичних характеристик елементів конструкції технічних засобів транспорту методом перетворення координат [Текст]/ В.І.Мороз, О.В.Братченко, В.І.Громов// Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкДУЗТ, 2016. – Вип.159. – С.118 – 125.
 11. Мороз, В.І. Геометрична модель механізму приводу клапанів тепловозного дизеля Д49 [Текст]/ В.И.Мороз, А.В.Братченко, В.С.Тіщенко// Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 166. – С. 30 – 38

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаСпеціальність (Освітня програма) / ОКР
1 Основи автоматизації проектування 144 - Теплоенергетика (Теплоенергетика) / Бакалавр
2 Теорія механізмів і машин 273 - Залізничний транспорт (Локомотиви та локомотивне господарство, Вагони та вагонне господарство, Високошвідкисний рухомий склад)  / Бакалавр
3 Прикладна механіка 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричний транспорт), 273 - Залізничний транспорт (Електровози та електропоїзди) / Бакалавр
4 Технічна механіка 144 - Теплоенергетика (Теплоенергетика) / Бакалавр