Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Кафедра «Мовознавство»

Останнє оновлення: Вівторок, 02 вересня 2014, 12:34

Кафедра мовознавства була створена у 2010 році (реорганізована з кафедри «Історія та українознавство» та об’єднана з кафедрою мовної та фахової підготовки).

Близнюк Леся Миколаївна
завідувач кафедри
кандидат філологічних наук, доцент


У 1993 році закінчила філологічний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького за спеціальністю «Філолог. Викладач російської мови та літератури».

Працює в УкрДАЗТ з 1993 року. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова». У 2009 році отримала вчене звання доцента.

З 2009 до 2010 р.р. очолювала кафедру історії та українознавства. У 2010 році була призначена на посаду завідувача кафедри мовознавства у зв’язку з її створенням.

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, наукова термінологія, переклад складних технічних текстів.

Викладає курс «Документація управлінської сфери» слухачам Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів при УкрДАЗТ.

Автор 32 статей у наукових фахових виданнях України, 12 навчально-методичних розробок, 1 навчально-практичного посібника.

За вагомий внесок у справу підвищення кваліфікації та підготовки фахівців для залізниці, удосконалення навчально-виховного процессу нагороджена в 2010 році Почесною грамотою Одеської залізниці.

Науково-дослідна робота кафедри

Здійснюється згідно з планом наукової діяльності Навчально-наукового центру гуманітарної освіти УкрДАЗТ і включає в себе дослідження проблем семантики та стилістики наукових текстів і професійної залізничної термінології, російсько-української термінології залізничного вжитку, стилістики наукових та ділових текстів, ділової документації.

Викладачі кафедри беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових та конференціях, присвячених проблемам перекладів технічних текстів із застосуванням професіональної лексики в умовах білінгвізму, теорії та методики викладання курсів української мови (за професійним спрямуванням) та російської мови для іноземних студентів.

Щорічно кафедрою проводяться конкурси знавців української мови та літератури імені П. Яцика та Т. Шевченка, «круглі столи», присвячені Дням української писемності, Шевченківські читання, краєзнавчі екскурсії з іноземними студентами.

За роки існування кафедри викладачами було створено 8 навчально-методичних розробок та 1 навчальний посібник під грифом МОН України.

Зовнішні зв’язки

Кафедра мовознавства підтримує тісний зв’язок з кафедрами «Українська мова» Харківського Національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, «Українська та латинська мова» Українського Національного фармацевтичного університету, «Російська мова для іноземних студентів» Харківського Національного університету радіоелектроніки, «Російська та українська мова» Національного медичного університету.

Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації на вказаних кафедрах, здійснюють одноосібні та спільні наукові публікації, всебічно обмінюються досвідом.

Перелік основних дисциплін

  1. Українська мова (за професійним спрямуванням.) – для студентів І курсу денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей. Практичний курс. 54 год., екзамен.
  2. Російська мова для іноземних студентів – для іноземних студентів І- IV курсів денної форми навчання усіх спеціальностей, Практичний курс. 218 год., екзамени після І та ІІ курсів, залік після ІІІ курсу, державний екзамен у VII семестрі IV курсу.