Кафедри будівельного факультету

Завідувач кафедри НГКГ

Останнє оновлення: Вівторок, 17 вересня 2019, 15:18

Бабенко Андрій Олександрович
кандидат технічних наук, доцент


Рік народження: 1975

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 1997 році закінчив з відзнакою Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та устаткування»

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.10 у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.02.02 – “Машинознавство”. Тема дисертаційної роботи: Діагностування зносу та довговічності деталей машин по електропровідності змащувального мастила[Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.02.02 / А.О. Бабенко; Харк. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

З 2005 року присвоєно вчене звання доцент кафедри «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини».

Коло наукових інтересів – підвищення ресурсу технічних систем за рахунок діагностування експлуатаційних властивостей змащувальних матеріалів, а також механізація вантажно-розвантажувальних робіт.

Автор більш ніж 40 праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Бабенко А.О. видано та підготовлено до друку більш ніж 40 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти та науки України.

 

GoogleScholar профиль

ORCID ID

 Вибрані публікації:

 1. Березняков, А.И. Уравнение интенсивности изнашивания узла трения, учитывающее взаимодействие частиц износа с поверхностью [Текст] / А.И. Березняков, Е.С. Венцель, А.А. Бабенко // Трение и износ. – 1998. – Т.19, №5. – С. 579 - 584.
 2. Березняков, А.І. Про зв‘язок інтенсивності зношування деталей машин з електропровідністю мастильної плівки [Текст] / А.І. Березняков, Є.С. Венцель, А.О. Бабенко //Підвищення ефективності технології та техніки для виконання вантажно- розвантажувальних, будівельних і колійних робіт на залізничному транспорті: Зб. наук. праць. –Харків: ХарДАЗТ, 1999. – Вип. 36. - С. 132 - 136.
 3. Березняков, А.І. Електропровідність мастила як бракувальний показник його протизношувальних властивостей [Текст] / А.І. Березняков, Є.С. Венцель, А.О. Бабенко // Зб. наук. праць – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип. 42. - С. 37 - 40.
 4. Венцель, Е.С. О зависимости износостойкости подшипников скольжения от электропроводности смазывающей масляной пленки [Текст] /Е.С. Венцель, А.И. Березняков, А.А. Бабенко // Проблемы создания новых машин и технологий: научные труды КГПИ. – Кременчуг: КГПИ, 2000. – Вып. 1/2000(8). – С.423 - 425.
 5. Бабенко А.А. О зависимости износостойкости узлов трения от электропроводности масла [Текст] / А.А. Бабенко //Автомобильный транспорт. Серия “Совершенствование машин для земляных и дорожных работ”: Сб. науч. трудов. – Харьков: ХГАДТУ, 2000. – Вып. 5. – С.152- 154.
 6. Венцель, Є.С. Електропровідність мастила як критерій оцінки його строків служби та зношування деталей машин [Текст] /Є.С. Венцель, А.О. Бабенко // Зб. наук. праць. – Харків: ХарДАЗТ, 2001. – Вип. 45. - С. 94 - 100.
 7. Березняков, А.И. Корреляция между электропроводностью масляной пленки и интенсивностью изнашивания [Текст] /А.И. Березняков, Е.С. Венцель, А.А. Бабенко // Трение и износ. – 2001. – Т.22, №3. – С. 265 - 270.
 8. Bereznyakov, A.I. Correlation between the electrical conduction of oil film and wear rate / Bereznyakov, A.I., Ventsel, E.S., Babenko, A.A. //(2001) Journal of Friction and Wear,22(3), pp.20 - 24.
 9. Бабенко, А.О. Електропровідність мастила як діагностувальний показник оцінки його строків служби та зношування трибо сполучень [Текст] / А.О. Бабенко, В.Г Горбань // Зб. наук. праць –Харків: ХарДАЗТ, 2003. – Вип. 54. С. 100 - 105.
 10. Романович, Є.В. Проектування прирейкових складів короткотермінового зберігання [Текст]: навчальний посібник / Є.В. Романович, Є.В. Коновалов, А.О. Бабенко. –Харків: УкрДАЗТ, 2003, - 122с.
 11. Коновалов, Є.В. Лабораторний практикум з методичними вказівками з дисципліни «Експлуатація та ремонт будівельних, колійних та вантажно- розвантажувальних машин» [Текст]: методичні вказівки. – Ч. 1 / Є.В. Коновалов, А.О. Бабенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. - 10 с.
 12. Бабенко, А.О. Визначення строків служби мастил та терміну експлуатації вузлів тертя за рахунок діагностики змащувальних мастил [Текст] / А.О. Бабенко // Зб. наук. праць. –Харків: ХарДАЗТ, 2004. – Вип. 57. - С. 212- 216.
 13. Венцель, Є.С. Підвищення строків служби вузлів тертя деталей машин шляхом діагностування величини електропровідності змащувальних мастил [Текст] / Є.С. Венцель, А.О. Бабенко // Техніка та технологія виконання будівельних, колійних та перевантажувальних робіт на транспорті: Зб. наук. праць. – Харків: ХарДАЗТ, 2004. –Вип. 58. - С. 15- 20.
 14. Лисіков Є.М. Формування структурованих диполів в робочих рідинах гідроприводів колійних та будівельних машин під впливом електростатичного поля [Текст] /Є.М. Лисіков, С.В. Воронін, О.С. Шуліка, А.О. Бабенко // Підвищення ефективності перевантажувальних, будівельних і колійних робіт на транспорті: Зб. наук. праць. – Харків: УкрГАЖТ, 2006. – Вип. 73. - С. 79 - 84.
 15. Романович, Є.В. Проектування прирейкових складів короткотермінового зберігання [Текст]: навчальний посібник – 2-е вид., виправ. та доп./ Є.В. Романович, Є.В. Коновалов, А.О. Бабенко. –Харків: УкрДАЗТ, 2008, - 142с.
 16. Коновалов, Є.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Експлуатація та ремонт будівельних, колійних та вантажно- розвантажувальних машин» [Текст]: методичні вказівки. / Є.В. Коновалов, А.О. Бабенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. - 58 с.
 17. Коновалов, Є.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Експлуатація та ремонт будівельних, колійних та вантажно- розвантажувальних машин» [Текст]: методичні вказівки. / Є.В. Коновалов, А.О. Бабенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. - 46 с.
 18. Лисіков, Є.М. Вплив обробки моторних олив електростатичним полем на зношування елементів кривошипно- шатунного механізму тепловозних дизелів [Текст] /Є.М. Лисіков, А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, О.Ф Дерюгіна // Зб. наук. Праць. – Харків: УкрГАЖТ, 2010. – Вип. 113. - С. 158 - 161.
 19. Лисіков, Є.М. Вплив електричного поля на рідкі змащувальні середовища [Текст] / Є.М. Лисіков, А.О. Бабенко, О.М. Коваль // Зб. наук. Праць. –Харків: УкрГАЖТ, 2010. – Вип. 115. - С. 127- 132.
 20. Лысиков, Е.Н. Физические основы электроочистки масел в технических системах железнодорожного транспорта [Текст] / Е.Н. Лысиков, А.О. Бабенко, С.Н. Солонинченко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрГАЖТ, 2011. –Вип. 125. - С. 65 - 68.
 21. Бабенко, А.О. Діагностування довговічності роботи машин з електропровідності мастила [Текст] / А.О. Бабенко, О.С. Скрипай, І.В. Харченко // Зб. наук. Праць. –Харків: УкрГАЖТ, 2011. – Вип. 126. - С. 113 - 116.
 22. Коновалов, Є.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та ремонт БКВРМ» [Текст]: методичні вказівки. / Є.В. Коновалов, А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - 42 с.
 23. Коновалов, Є.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та ремонт БКВРМ» [Текст]: методичні вказівки. – Ч. 2 / Є.В. Коновалов, А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - 34 с.
 24. Бабенко, А.О. Діагностування терміну служби будівельних машин за електропровідністю змащувального мастила [Текст] / А.О. Бабенко, Р.В. Нечипорук // Зб. наук. Праць. – Харків: УкрГАЖТ, 2012. – Вип. 133. - С. 330 - 334.
 25. Бабенко, А.О. Методичні вказівки до випускної кваліфікаційної роботи дипломованого спеціаліста (інженера, магістра) за спеціальністю 090214 «Підйомно- транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» [Текст]: методичні вказівки. / А.О. Бабенко, А.М. Кравець, А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - 14 с.
 26. Бабенко, А.О. Программа технологічної практики, інтегрованої з роботою студзагонів студентів спеціальності «Підйомно- транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» [Текст]: методичні вказівки. / А.О. Бабенко, Є.В. Романович, О.В. Суранов. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. - 10 с.
 27. Бабенко А.О. Підвищення ефективності роботи екскаватора [Текст] / А.О. Бабенко // Зб. наук. Праць. Тези доповідей. – Харків: УкрГАЖТ, 2013. – Вип. 139. - С. 244.
 28. Погребняк, А.В. Підвищення ефективності будівельних робіт (у прикладах) [Текст]: Навч. посібник / А.В. Погребняк, А.О. Каграманян, А.В. Євтушенко, А.О. Бабенко. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. - 238 с.
 29. Бабенко, А.О. Системи автоматичного проектування [Текст]: конспект лекцій /А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, Т.В. Гончарова. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. - 30 с.
 30. Бабенко, А.О. Программа навчально- технологічної практики студентів першого курсу зі спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» [Текст]: методичні вказівки. / А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, Т.В. Гончарова. –Харків: УкрДАЗТ, 2014. - 10 с.
 31. Бабенко, А.О. Методичні вказівки та збірник варіантів до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка» [Текст]: методичні вказівки. / А.О. Бабенко –Харків: УкрДАЗТ, 2015. -30 с.
 32. Бабенко А.О. Методичні вказівки до виконання завдання «Виконання ескізу деталей» з дисципліни «Інженерна графіка» [Текст] /А.О. Бабенко, О.В. Горяінова, В.В. Новіков. –Х.: УкрДУЗТ, 2017. -25с.

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / освітньо-кваліфікаційний рівень ОКР
1 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 273 Железнодорожный транспорт
2 Інженерна графіка 141 Електроенергетика, електротехника и електромеханика
3 Навчальна практика з інженерної та комп’ютерної графіки 133 Отраслевое машиностроение