Кафедри економічного факультету

Абітурієнту

Останнє оновлення: Середа, 26 грудня 2018, 15:44

 

Спеціальність "Облік і оподаткування" Українського державного університету залізничного транспорту має IV рівень акредитації, що дає змогу здійснювати підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр" і "Магістр".

В умовах ринкової економіки неможливо уявити підприємство чи організацію, що ефективно працює, отримує прибутки від своєї діяльності без належної організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку. Адже саме завдяки цим процесам керівництвом приймаються економічно обґрунтовані управлінські рішення стосовно подальшого існування та оптимального динамічного розвитку підприємства.

Спеціальність "Бухгалтер" - сучасна професія, що розвивається і найбільш затребувана, в сучасних економічних умовах.

Випускник спеціальності "Облік і оподаткування" отримує кваліфікацію "економіст" і може працювати на підприємствах транспорту, промисловості, торгівлі, будівництва, в контрольно-ревізійних службах різних галузей, податкових адміністраціях, податковій міліції, державному казначействі, державній адміністрації, аудиторських фірмах, в системі управління і обліково-фінансових службах державних, орендних, акціонерних, приватних і інших підприємств різноманітних галузей народного господарства.

Випускник спеціальності "Облік і оподаткування" може обіймати посади: бухгалтер, фінансовий менеджер, фінансовий аналітик, економіст, фінансист, маркетолог, ревізор, фахівець із зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з біржових операцій і операцій з цінними паперами.

Тільки на спеціальності "Облік і оподаткування" після другого курсу студент має можливість працевлаштування за фахом. Крім того, студентам надається можливість проходження практики на підприємствах залізничного транспорту з можливим подальшим працевлаштуванням.

В університеті є свій спортивний комплекс, поліклініка, спортивно-оздоровчі центри, для охочих військова кафедра.

Під час навчання студенти мають можливість працювати провідниками пасажирських вагонів і квитковими касирами.

Усім іногороднім студентам надається гуртожиток в районі м. Спортивна.

Тривалість підготовки рівня "бакалавр" денної форми навчання для осіб, що мають середню спеціальну освіту складає 2 роки, на заочній - 3 роки.