Кафедри економічного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Неділя, 01 жовтня 2017, 17:28

Кафедру „Кошторис собівартості перевезень" було створено у 1934 році, а підготовкою спеціалістів заочної форми навчання для підприємств транспорту вона почала займатися з 1967 р. З 1981 року кафедра, що мала вже назву «Бухгалтерський облік», стала готувати спеціалістів і за денною формою. Перший випуск відбувся у 1985 році. За період з 1985 по 2012 рік підготовлено понад 3500 спеціалістів.

З перших років існування кафедри її очолювали провідні спеціалісти з обліку на залізничному транспорті: доктор економічних наук, професор В.М. Орлов, кандидати економічних наук, доценти Г.Х. Кримнус, В.Г. Андрєєв, П.Ф. Семернін, А.П. Бочарніков. Вони заклали основи навчальної і науково-дослідної роботи кафедри.

Зараз кафедру „Облік і аудит" очолює доктор економічних наук, професор, сертифікований аудитор України, голова Харківського регіонального відділення Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, відмінник освіти України Н.В. Чебанова.

На сьогодні одним з головних своїх завдань кафедра вважає підготовку кваліфікованих спеціалістів, які не тільки володіють методами бухгалтерського обліку, але й добре обізнані з нормативним законодавством України, орієнтуються в питаннях міжнародного і зарубіжного обліку. Кафедра готує фахівців для залізничного транспорту, підприємств Укрзалізниці та суміжних галузей кваліфікації: бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Професорсько-викладацький склад кафедри „Облік і аудит" постійно провадить наукові дослідження і має тісні зв'язки з підприємствами галузі. Результати наукових розробок використовуються на практичних заняттях. Тобто майбутні спеціалісти не тільки оволодівають теорією обліку, а й виходять із стін вишу більш пристосованими до праці в ринкових умовах.

Разом із виконанням науково-дослідних робіт кафедра надає консультаційні послуги з обліку та аудиту, проводить семінари для професійних бухгалтерів як підприємств транспорту, так і суміжних галузей. Крім того, працівники готують „Бюлетень бухгалтера", де пропонуються рішення найбільш складних виробничих та облікових проблем, ведуть рубрики з особливостей податкового обліку у спеціалізованих бухгалтерських виданнях.

Кафедра має тісні творчі зв'язки із Південною залізницею, Укрзалізницею та окремими її структурними підрозділами, з провідними машинобудівними підприємствами м. Харкова – ХТЗ, заводом ім. Малишева, готує спеціалістів для країн СНД (Росії, Азербайджану та ін.). Ще однією особливістю сучасного етапу є підготовка спеціалістів з обліку для підприємств різних форм власності (ТОВ, акціонерних товариств, малих підприємств).

Кафедра „Облік і аудит" активно співпрацює з Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) та з Аудиторською палатою України.

На кафедрі працює докторантура та аспірантура. За останні п'ять років три викладачі успішно захистили дисертації на здобуття вченого звання доктора економічних наук, сім викладачів отримали звання кандидата економічних наук.