Кафедри економічного факультету

Зовнішні зв’язки

Останнє оновлення: Вівторок, 12 травня 2015, 10:38

Все про бухгалтерський облік

Кафедра проводить роботу з розвитку міжнародного співробітництва щодо вдосконалення навчального процесу, підготовки наукових кадрів. Професор Чебанова Н.В. брала участь у розробленні уніфікованого навчального плану підготовки фахівців з обліку і аудиту спільно з представниками Британської бізнес-школи м. Нью-Касло.

Серед вищих навчальних закладів кафедра має найбільш тісний зв'язок з кафедрами економічного профілю Київського національного економічного університету, Харківського державного економічного університету, Політехнічного університету, Харківського державного університету .

Кафедра підтримує творчу співдружність з Московським Державним Університетом шляхів сполучення, бере участь у роботі наукових конференцій, методичних рад.
Завідувач кафедри є членом науково-методичної комісії з бухгалтерського обліку при Київському національному економічному університеті.

Кафедра підтримує зв'язок з Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) та американською фірмою "ПрайсУотерХаус", спеціалісти якої брали участь у навчальному процесі. Завдяки зв'язкам кафедри та фірми "ПрайсУотерХаус" у методичний кабінет передана література з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Викладачі кафедри проводять семінари з питань бухгалтерського обліку та оподаткування спільно з науково-виробничим об'єднанням "Фактор", з Вісником податкової служби України.

Науковий потенціал, матеріальна база, сучасні методики досліджень є надійним фундаментом кафедри для вирішення наукових проблем в галузі обліку та аудиту.

На кафедрі останніми роками набула розвитку концепція безперервної освіти, що дає можливість готувати кваліфікованих спеціалістів для різних напрямків. Для цього кафедра взяла активну участь у створенні навчально-виробничого комплексу на базі академії. До комплексу увійшло ряд технікумів Харкова, Донецька, Києва, Львова, в основному це залізничні або машинобудівні технікуми та коледжі. Кафедра має тісні творчі зв'язки із Південною залізницею, Укрзалізницею та окремими її структурними підрозділами, з провідними машинобудівними підприємствами м. Харкова – ХТЗ, заводом ім. Малишева, готує спеціалістів для країн СНД (Росії, Азербайджану та ін.). Ще однією особливістю сучасного етапу є підготовка спеціалістів з обліку для підприємств різних форм власності (ТОВ, акціонерних товариств, малих підприємств)