Кафедри факультету УПП

Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища» (ОП та НС)

Останнє оновлення: Четвер, 02 лютого 2017, 09:48

Кафедра охорони праці та навколишнього середовища була заснована як кафедра хімії одночасно з утворенням Інституту інженерів залізничного транспорту ім. С. М. Кірова 23 березня 1930 року.

За період існування кафедри її очолювали видатні вчені Ліпатов А.В., Андрєасов Л.М., Радвінський М.Б., Сафіулін Н.Ш., Пучков А.І., Ігнатьєв О.Ф., Шапка О.В., Ворожбіян М.І.

Змінювалась назва кафедри: у 1972 році на базі кафедр «Хімія» і «Транспортні сполучення і техніка безпеки» була створена кафедра «Охорона праці». Першим завідувачем кафедри був Ігнатьєв Олександр Федорович, к.т.н., професор, ректор ХІІТу. У 1990 році була змінена назва кафедри на «Охорона праці та навколишнього середовища».

З 2015 року кафедра стала випусковою: відкрито набір за новою спеціальністю на факультеті УПП. Студенти мають змогу отримати кваліфікацію «Інспектор з охорони праці» на базі освітньої програми «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті» в галузі знань «Цивільна безпека».

З вересня 2016 року кафедру очолює Костиркін Олег Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

За останні десять років кафедра здійснила повну модернізацію навчальних лабораторій хімії, реконструювала та оформила на сучасному рівні лабораторії з охорони праці. Для підготовки майбутніх фахівців був створений спеціалізований комп’ютерний клас з дисципліни «Основи охорони праці». Кафедра має спеціалізовану аудиторію з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, яка обладнана мультимедійним комплексом; клас ергономіки, що забезпечений сучасними технічними засобами навчання для дослідження надійності людини-оператора.

Сьогодні навчання на кафедрі ведеться силами 9 штатних викладачів, чотирьох сумісників та чотирьох співробітників УДП. Серед них доктор технічних наук, професор М.І. Ворожбіян; доктор технічних наук, професор В.Г. Брусенцов; доктор технічних наук, професор Г.М. Шабанова; кандидати наук, доценти Л.А. Катковнікова, С.О. Кисельова, Б.К. Гармаш, М.О. Мороз, Д.С. Козодой, Ю.В. Буц, ст. викладач, к.т.н. М.Ю. Іващенко, ст. викладач В.А. Шемшур, асистент Є.С. Білецька.

В нинішній час на кафедрі працюють спеціалісти в галузі охорони праці, екології та ергономіки. Проводяться роботи для створення засобів контролю надійності «людського фактору»; розробляються в'яжучі поліфункціональні матеріали спеціального призначення для захисту від радіації та від електромагнітного випромінювання; проводяться роботи з метою поліпшення екологічного стану в регіонах великої хімії (м. Сєвєродонецьк); роботи з переробки шкідливих відходів виробництв і моніторингу навколишнього середовища.

Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища» є активним учасником міжнародної програми. В 2012 році Український державний університет залізничного транспорту почав діяльність як партнер консорціуму з питань підготовки магістрів зі спеціальності «Експлуатація інфраструктури високошвидкісних магістралей в Росії та Україні» згідно проекту Магістр інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні 530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMP US-JPCR. На даний момент відповідно графіку роботи консорціуму кафедра розробила та читає слухачам модуль «Безпека швидкісного залізничного транспорту» для підготовки магістрів з спеціальності «Експлуатація інфраструктури швидкісних магістралей у Росії та Україні».

На замовлення Укрзалізниці кафедра розробила «Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту пасажирських вагонів». Цей відомчий нормативний документ включає в себе: основні вимоги щодо правил охорони праці під час технічного обслуговування пасажирських вагонів на коліях в парку та на станції; основні вимоги щодо правил охорони праці під час планових видів ремонту в депо та на станції технічного обслуговування.

В лютому 2014 року за ініціативою кафедри з метою розвитку та підтримки взаємовідносин у сфері науки і освіти в напрямку безпеки та цивільного захисту був підписаний договір між Українським державним університетом залізничного транспорту та Академією Збройних Сил генерала Мілан Растіслава Штефаника, (Словаччина), який діє на протязі п'яти років і буде продовжений за погодженням обох сторін.