Кафедри ІКСТ (АТЗ)

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 28 квітня 2015, 09:01

В 1964 році в Харківському інституті Інженерів залізничного транспорту у складі факультету АТЗ було створено кафедру «Рахувально-розв’язувальні машини та пристрої» (Наказ по інституту від 19.12.1964). Очолив кафедру перший декан факультету АТЗ, доцент, к.т.н. Панфілов Костянтин Костянтинович. В 1967 році кафедру було перейменовано на «Електроніка та обчислювальна техніка», а у 1975 році – "Обчислювальна техніка та системи управління" (ОТ та СУ).

Після організації кафедра нараховувала у своєму складі 8 чоловік: чотири викладачі (Панфілов К.К. – доцент, к.т.н., зав.каф.; Федорко Ю.М. – ст..викл. к.т.н.; Лаврентьєв М.В. – ст..викл. к.т.н.; Хоменко В.Г. – ас.) та чотири співробітники навчально-допоміжного персоналу (Карачаров А.Ф. – ст..лаборант; Колодяжний Я.А. – зав.лабораторією; Нефьодова Л.С. – лаборант; Марков С.І. – препаратор).

До складу дисциплін, що читалися викладачами кафедри, входили такі як "Теоретичні основи автоматики та телемеханіки", "Основи промислової електроніки", "Імпульсна техніка", "Управляючи обчислювальні машини та пристрої", "Разрахунково-перфораційні машини".

Кафедра мала у своєму розпорядженні велику кількість різноманітних електронних приладів, а також електронну обчислювальну машину "Промінь", аналогові обчислювальні машини "ИПТ-5", "МН-8" та розрахунково-перфораційні машини. Багато приладів і макетів для навчального процесу виготовлялися співробітниками кафедри, в т.ч. завідуючим лабораторією Колодяжним Я.А., та препаратором Марковим С.І.

Територіально кафедра займала приміщення в 1-му корпусі аудиторії – 1.213, 1.215, 1.217, 1.221.

Поступово з часом зростав і зміцнювався склад кафедри. Велику роль у становленні кафедри зіграв її перший завідувач, декан факультету АТЗ – Панфілов К.К., який здійснював підбір та розстановку кадрів. Він залучив до роботи доцентів Лєщинського В.О., Нікітенко В.І., асистентів Лосєва П.І., Гончарова В.О., Рикова В.А.З 1970 по 1974 рік завідувачем кафедри був доцент Цимбал Микола Трохимович, який продовжив роботу з подальшого розвитку кафедри.З 1974 році кафедра була реорганізована і територіально переміщена в другому корпусі. Обов'язки завідуючого кафедрою з 1974 по 1975 рік виконував Нікітенко В.І.З 1975 року зав.кафедрою стає доц. Філіппенко Ігор Григорович. Кількість дисциплін і штат викладачів кафедри збільшується. Змінюється назва кафедри на “Обчислювальна техніка та системи управління”.

Активізується науково-дослідна робота кафедри. З'являється своя наукова школа.

Склад кафедри поповнився новими кадрами – проф.. Кедрус В.О., доц. Добрянский В.М., ас. Каліновский О.В., Карасюк В.В., Кулік А.Т., Меркулов В.С., Гвозденко М.В., снс Загорулько Є.М., Карасюк В.В., Самсонкін В.М., Поправко В.К. та ін.

У 1986 році докторську дисертацію захистив доц. Філіппенко І.Г., а у 1987 році йому присвоєне вчене звання професора. Під його керівництвом підготовлено 12 кандидатів технічних наук і доктор технічних наук.

Члени кафедри входять до складу методичної ради університету з автоматизації та інформатизації. Головою методичної ради стає проректор університету з ОТ професор Філіппенко І.Г.

Професорові Філіппенку І.Г. в 1994 році присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Його обрано академіком Української Академії Інформатики. Дані про нього увійшли до біографічного словника "Видатні педагоги вищої школи м. Харкова".З 2007 року зав.кафедрою стає к.т.н., доцент Бантюков Сергій Євгенович. Завідуючий кафедрою докладає багато зусиль для формування викладацького складу, підвищення його професійного рівня, перебудови навчального процесу, науково-дослідній роботі, розвитку лабораторної бази. Змінився перелік та зміст дисциплін, які викладаються на кафедрі, підвищилась якість проведення лекційних та лабораторних занять.

Колектив кафедри завжди поповнювався випускниками університету. Серед них:

  • доц. Карачаров А.Ф. (випуск 1965 року, факультет АТЗ),
  • доц. Гончаров А.Ф. (випуск 1967 року, факультет АТЗ),
  • доц.Бантюков С.Є. (випуск 1992 року, факультет АТЗ),
  • доц.Бутенко В.М. (випуск 1994 року, факультет АТЗ),
  • асистент Шесточенко Н.О. (випуск 1970 року, факультет ЕТ),
  • асистент Баштанюк О.А. (випуск 200  року, факультет АТЗ),
  • асистент Ісаєнко К.О. (випуск 200  року, факультет АТЗ),
  • Стрілець О.А. (випуск 200  року, факультет АТЗ),
  • Пироженко Ю.С. (випуск 200  року, факультет АТЗ),
  • Афанасьєва В.В. (випуск 2010 року, факультет АТЗ).

Колектив кафедри "Електроніка і обчислювальна техніка" в 1971 році.

На знімку зліва-направо стоять: доц. Лещинський В.О., доц. Хоменко В.Г., лаб. Х.О., доц.Панфілов К.К., лаб. Проценко М., зав.лаб Кутовий А.І. сидять: лаб. Марков С.І., лаб. Привольнєва Л., зав.каф., доц. Цимбал М.Т., ас. Риков В.М., ас. Гончаров В.О.

Колектив кафедри "Обчислювальна техніка та системи управління" в 1977 році.

На знімку зліва-направо стоять: доц..Нікітенко В.І., ас. Колодяжний Я.А., ас. Меркулов В.С., с.н.с. Загорулько Є.М., інж Іванова О.Ю., асп.Поправко В.К., ас. Каліновський А.В., інж. Городинська С.І., доц.. Карачаров А.Ф., доц., зав.каф. Філіппенко І.Г., лаб. Мараховська І.Є., лаб. Дворник І.В., інж. Кривуля Г.Т., ас. Карасюк В.В., лаб. Сєдих Л.В., профес. Кедрус В.О., доц.. Добрянський В.М., м.н.с. Самсонкін В.М., зав.лаб. Понеділко С.В.,

сидить ст.викл. Гончаров В.О.

Колектив кафедри " Обчислювальна техніка та системи управління " в 2002 році.

На знімку зліва-направо стоять: доц. Карачаров А.Ф., доц. Гончаров В.О., лаб. Кулагін В.Ю., доц. Болотов О.Б., зав.лаб. Солонінченко А.М., ас. Шумеєв В.В., ас. Казанко О.В., ст..викл. Меркулов В.С., доц.. Лисенко М.Г., доц.. Бантюков С.Є., ас. Пєнкіна О.Є.

сидять: доц.. Пчолін В.Г., ст..викл. Конопацька В.М., ас. Бізюк І.Г., профес., зав.каф. Філіппенко І.Г., лаб. Баштанюк О.А., зав.лаб.Єрмакова Л.П.