Кафедри ІКСТ (АТЗ)

Перелік основних дисциплін кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 08 липня 2014, 08:17

Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку з базових дисциплін, пов’язаних із використанням комп’ютерної техніки, для бакалаврів всіх факультетів за всіма напрямами.

Навчальний процес дисциплін кафедри проводиться згідно навчальних планів та відповідних їм програм з наступних форм навчання:

 • денне навчання – повна та скорочена форма;
 • заочне навчання – повна та скорочена форма.

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:

 • Алгоритмізація і програмування;
 • Економічна інформатика;
 • Інформатика і комп’ютерна техніка;
 • Числові методи в розрахунках на ЕОМ;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації;
 • Комп'ютерна техніка і організація обчислювальних робіт;
 • Комп'ютерна техніка і програмування;
 • Математичне моделювання БКВРМ;
 • Математичне моделювання;
 • Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ;
 • Обчислювальна техніка і програмування;
 • Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем
 • Основи інформаційних технологій та програмування;
 • Програмування.

У підготовці студентів з основних спеціальностей враховані реальні потреби підприємств залізниць України та їх вимоги до формування відповідних знань, умінь, навичок. При засвоєнні дисциплін кафедри використовуються навчальні та контролюючі програми, тестові завдання, телевізійні та інші технічні засоби. Структура занять – лекції, практичні та лабораторні роботи. Лабораторні роботи проводяться на ПЕОМ.

Під час занять в комп’ютерному класі кафедри ОТ та СУ

Під час занять в комп’ютерному класі
кафедри ОТ та СУ