Кафедри ІКСТ

Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ)

Останнє оновлення: Неділя, 12 липня 2020, 16:40

Кафедру «Обчислювальна техніка та системи управління» було засновано в 1964 році при факультеті «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» (АТЗ), первісна назва − «Розрахунково-обчислювальні машини й пристрої». Очолив кафедру перший декан факультету АТЗ, кандидат технічних наук, доцент Панфілов Костянтин Костянтинович. У 1967 році кафедра була перейменована − «Електроніка та обчислювальна техніка». З 1975 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент (д.т.н., професор з 1986р.) Філіппенко Ігор Григорович. Кількість дисциплін і штат викладачів збільшується, активізується науково-дослідна робота кафедри. На кафедрі з’являється своя наукова школа, кафедра отримує сучасну назву − «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ). 

З 2007 року по теперішній час завідувач кафедри − кандидат технічних наук, доцент Бантюков Сергій Євгенович.

Наразі колектив кафедри налічує 13 співробітників, серед них: 5 доцентів, 3 старших викладачі, 1 асистент, 4 співробітники навчально-допоміжного персоналу.

Головним напрямком роботи кафедри є підготовка та формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення інженерних завдань.

Кафедра є загальноосвітньою.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку з 12 базових дисциплін для магістрів і бакалаврів на всіх факультетах і за всіма спеціальностями університету.

Кафедрою ведеться наукова діяльність: викладачі кафедри беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, публікують наукові праці в міжнародних і спеціалізованих виданнях України, готують студентів до участі в наукових конференціях. Щорічно на кафедрі проводиться 1-й тур Всеукраїнської олімпіади з напряму «Комп'ютерні науки» та «Інформатика», переможці якої неодноразово ставали дипломованими учасниками 2-го туру.

Матеріально-технічна база кафедри включає 7 комп'ютерних лабораторій, оснащення для візуального супроводу лекційних та лабораторних занять, які забезпечують сучасний рівень навчального процесу та організацію науково-дослідної та самостійної роботи студентів.

Кафедра веде активну профорієнтаційну роботу в закріплених школах і ліцеях м.Харкова і області.

З 2010 року на кафедрі працює Internet-радіостанція «Radio VTSU».

Радіостанція створена завдяки творчому ентузіазму завідувача лабораторного Ісаєнка К. О., за підтримки керівництва університету та кафедри. Ведучі радіостанції - студенти та викладачі нашого університету та інших харківських ВНЗ. Студентська музично-розважальна радіостанція є незалежним і некомерційним проектом. Назва станції «Radio VTSU» - абревіатура назви кафедри «Обчислювальна техніка та системи управління».

У 2010 році на кафедрі створено експозицію з історії обчислювальної техніки, де представлені зразки обчислювальної техніки від перших механічних обчислювальних пристроїв до комп'ютерів наших днів. Ряд експонатів знаходиться у відкритому доступі, на яких відвідувачі можуть працювати.