Акредитація освітньо-професійної програми "Комп'ютерні інформаційно-управляючі системи"

Останнє оновлення: Четвер, 21 червня 2018, 07:05

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України провела акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Комп'ютерні інформаційно-управляючі системи" галузі знань 15 «Автоматизацій та приладобудування» спеціальності 151 «Автоматизацій та комп'ютерно-інтегровані технологій» другого (магістерського) рівня підготовкина кафедрі спеціалізованих комп'ютерних систем УкрДУЗТ.

Висновки експертної комісії