Кафедри ІКСТ (АТЗ)

В.о. завідувач кафедри ТЗ

Останнє оновлення: Середа, 29 листопада 2017, 07:19

Штомпель Микола Анатолійович
кандидат технічних наук, доцент


e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1984

Освіта: У 2006 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі».

Тема дисертації: Методи згорткового кодування та декодування даних на основі алгоритму швидкого перетворення Фур'є: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / М. А. Штомпель ; Укр. держ. акад. заліз. трансп. — Х., 2010. — 18 с. — укp.

Напрямок наукової діяльності: обробка інформації у телекомунікаційних системах та мережах.

Автор 30 наукових працьта навчально-методичних розробок.

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Системи комутації в електрозв’язку», «Автоматичний телефонний зв'язок» [Текст] / С.І. Приходько, О.С. Жученко, О.С. Волков, М.А. Штомпель. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 90 с.
  2. Методичні вказівки до дипломного проектування та практичних занять з дисциплін «Системи комутації в електрозв’язку», «Автоматичний телефонний зв'язок» [Текст] / С.І. Приходько, О.С. Жученко, О.С. Волков, М.А. Штомпель. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 110 с.
  3. Штомпель, Н.А. Выбор метода модуляции в волоконно-оптических телекоммуникационных системах [Текст] / Н.А. Штомпель // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2013. – Вип. 1 (108). – С. 220 – 223.
  4. Боцул, А.В. Особенности метода декодирования алгебраических сверточных кодов перемежения [Текст] / А.В. Боцул, А.С. Волков, С.И. Приходько, Н.А Штомпель, Билал Хамзе // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2013. – Вип. 2 (109). – С. 146 – 149.
  5. Приходько, С.И. Метод построения алгебраических сверточных кодов перемежения [Текст] / А.В. Боцул, А.С. Волков, С.И. Приходько, Н.А. Штомпель // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – № 136. – С. 232 – 235.
  6. Штомпель, Н.А. Методы мягкого декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н.А. Штомпель // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: збірник наукових праць. – Серія: «Техніка та електрофізика високих напруг». – 2013. – № 27 (1000). – С. 163 – 168.
  7. Штомпель, Н.А. Оценка вычислительной сложности методов кодирования кодами с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н.А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 4 (101). – С. 69 – 71.
  8. Штомпель, Н.А. Вычислительная сложность методов декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н.А. Штомпель // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2013. – Вип. 6 (113). – С. 177 – 180.
  9. Боцул, А.В. Свойства алгебраических сверточных кодов перемежения [Текст] / А.В. Боцул, В.А. Зубенко, А.С. Волков, Н.А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 5 (102). – С. 16 – 22.
  10. Асауленко, І. О. Дослідження характеристик телекомунікаційних систем з використанням програмних реалізацій каналів зв’язку [Текст] / І. О. Асауленко, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 34 – 41.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Лінії зв’язку та автоматики 6.050202 / Бакалавр
2 Основи комп’ютерно-інтегрованого управління 6.050202 / Бакалавр
3 Лінії передачі 6.050903 / Бакалавр
4 Моделювання систем керування та зв’язку 6.070107 / Бакалавр
5 Основи теорії напрямних систем 6.070107 / Бакалавр