Кафедри факультету УПП

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 08 грудня 2014, 10:14

На кафедрі працює Галузева науково-дослідна лабораторія «Забезпечення зберігання вантажів при перевезенні і умов перевезень». Науковим керівником лабораторії є професор В.М. Запара. За роки існування лабораторії було розроблено та впроваджено рід наукових розробок, а саме:

  1. Розроблення схем розміщення і кріплення вантажів в універсальних вагонах (автори: А.М. Котенко, В.М. Запара, В.М. Гриценко, А.О. Поляков).

Розроблено і впроваджено для перевезення на залізницях України більше 400 різних схем розміщення і кріплення вантажів в універсальних вагонах (піввагонах, критих і платформах), які гарантують безпеку руху поїздів, схоронність вантажів і вагонів.

  1. Розроблення теорії надійності деталей кріплення вантажів у вагонах та удосконалення теорії розрахунків сил, що діють на вантажі при їх перевезенні залізничним транспортом (автори: А.М. Котенко, А.О. Поляков, Д.І. Мкртичьян).

Вперше в СНД розроблена і обґрунтована теорія надійності деталей кріплення вантажів у вагонах, яка дозволяє ліквідувати розвали вантажів на шляху прямування і гарантувати безпеку руху та схоронність вантажів у межах терміну доставки. Удосконалена теорія розрахунків сил, що діють на вантаж, яка дає можливість більш досконально проводити розрахунки кріплення.

  1. Правила перевезень наливних вантажів (автори: В.М. Запара, В.М. Гриценко, А.О. Поляков).

Проект правил, розроблений в лабораторії, був затверджений Наказом Міністерства транспорту України №299 від 18.04.2003 р. і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2003 р. за №558/7879. Ці правила забезпечують збереженість та протипожежну безпеку наливних вантажів на всьому шляху їх прямування залізницями.

  1. Удосконалювання і розвиток комбінованих перевезень на залізницях України (автори: А.М. Котенко, В.Г. Кушнірчук, В.І. Петров).

У 2004 році організовані маршрутні комбіновані перевезення за напрямком Іллічівськ-Київ-Клайпеда. За цей рік було відправлено 54 поїзди, у складі яких було перевезено 134 автопоїзди і 944 великотоннажних контейнера. По маршруту Луганськ-Київ-Славкув відправлено 48 пар комбінованих поїздів, у складі яких перевезено 1682 автопоїзди.

  1. Технічні умови на оформлення перевізних документів і пломбування вагонів (автори: А.М. Котенко, А.О. Поляков, В.М. Запара).

Розроблені ліцензійні ТУ, які затверджені начальником Головного комерційного управління УЗ С.П. Аленічевим. Вони забезпечують підвищення якості транспортного обслуговування вантажовласників і схоронність вантажів.

  1. Дослідження і розроблення методів організації транспортного процесу, заснованих на принципах логістики, при перевезенні вантажів в універсальних контейнерах Укрзалізниці (автори: А.М. Котенко, В.Г. Кушнірчук, В.І. Петров).

Проведені дослідження з питань запровадження принципів логістики при перевезенні вантажів в універсальних контейнерах Укрзалізниці, які дозволили у 2004 році скоротити загальний обіг контейнерів по УЗ на 8,97 доби, у тому числі великотоннажних – на 1,72 доби та збільшити обсяги перевезень вантажів у контейнерах. Дослідження з організації руху контейнерів у поїздах проведені за маршрутом Україна – країни Європи, що дозволить значно скоротити термін руху контейнерів на маршруті Китай – Європа.

  1. Разработка предложений по повышению эффективности использования грузовых вагонов различной формы собственности в новых условиях (автори: Д.В. Ломотько, В.М. Запара та інші).

Ця науково-дослідна робота вперше в УкрДАЗТ, за роки незалежності України, виконана на замовлення Дирекції Ради з залізничного транспорту країн-учасниць Співдружності. Запропонована методика визначення економічної ефективності використання вантажних вагонів при створенні ЄСК ПВВ. Виконаний розрахунок ставок плати за користування вантажними вагонами різних категорій для різних форм власності.