Кафедри факультету УПП

Завідувач кафедри УВКР

Останнє оновлення: Середа, 06 вересня 2017, 08:25

Лаврухін Олександр Валерійович
доктор технічних наук, професор


Рік народження: 1978

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 2000 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», присвоєна кваліфікація „Інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті”.

Кандидат технічних наук з 2005 року; доцент з 2007 року; доктор технічних наук з 2013 року. Кандидатську та докторську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту. Кандидатська дисертація захищена за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», номер диплома ДК № 027244. Докторська дисертація захищена за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи», номер диплома ДД № 001613.

Академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності з 2015 року.

Напрямок наукової діяльності – сучасні інтелектуальні технології управління перевізним процесом.

Автор має понад 90 наукових та науково-методичних праць. В рамках навчально-методичної роботи професором О.В. Лаврухіним видано та підготовлено до друку 67 наукових статей, 1 монографію, 4 навчальних посібника, 2 патенти на корисну модель та чотири патенти на винахід.

Вибрані публікації:

  1. Лаврухін О.В. Організація вантажної роботи на транспорті: навчальний посібник / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, А.О. Ковальов та ін. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 188 с. – ISBN 978-966-303-564-2.
  2. Патент 67140 Україна МПК В61L 25/00, В61L 27/00, G06F 7/100, G06N 7/100. Автоматизована система визначення пріоритетів поїздів при їх відправленні з залізничних станцій / О.В. Лаврухін, Т.В. Бутько, Т.О. Костиркіна, Л.І. Рибальченко; заявники і патентоволодарі О.В. Лаврухін, Т.В. Бутько, Т.О. Костиркіна, Л.І. Рибальченко – № u 2011 05425; заявл. 28.04.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл. №3.
  3. Лаврухін О.В. Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління з розподіленим штучним інтелектом / Лаврухін О.В. // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 27. – С. 18-25.
  4. Лаврухін О.В. Формування параметру безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції / О.В. Лаврухін // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – Вип. 16(989). – С 30-33.
  5. Лаврухін О.В. Ефективність формування двогрупних поїздів в оперативних умовах організації вагонопотоків / Лаврухін О.В. // Вісник Збірник наукових праць дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В.Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. – Вип. 7. – С. 42-49.
  6. Лаврухін О.В Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом / О.В. Лаврухін // Вісник Збірник наукових праць дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В.Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. –№ 8. – С.88-99.
  7. Лаврухін О.В Формирование интеллектуальной модели работы железнодорожной станции при выполнении поездной работы / О.В. Лаврухін // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Наука та прогрес транспорту. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – № 1 (55). – С. 41-51.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Організація виконання вантажних операцій 6.070101 / Бакалавр
2 Вантажні перевезення 6.070101 / Бакалавр
3 Транспортне право 6.070101 / Бакалавр