Кафедри механіко-енергетичного факультету

Кафедра «Вагони»

Останнє оновлення: Субота, 06 січня 2018, 18:44

Сучасний рухомий склад включає велику різноманітність вантажних вагонів, рефрижераторні вагони поїздів з машинним охолодженням вантажу, суцільнометалеві пасажирські вагони, що обладнані установками для кондиціювання повітря та різноманітним електричним і електронним обладнанням.

Кафедра вагонів забезпечує навчання студентів за першим та другим освітніми рівнями (бакалавр та магістр).

Галузь знань:
27-Транспорт;

Спеціальність (напрям підготовки):
273-Залізничний транспорт;

Спеціалізація (освітні програми):
- Вагони та вагонне господарство;
- Мехатроніка у вагонобудуванні.

"Вагони та вагонне господарство"

Студенти, що навчаються за освітньою програмою "Вагони та вагонне господарство" освоюють одну з основних професій транспорту, що забезпечує процес перевезення справним та надійним в експлуатації рухомим складом. Особливо це актуально у теперішній час, коли через Україну планується побудування транспортних коридорів Європа-Азія, на яких буде експлуатуватися рухомий склад західноєвропейських та азіатських країн.

Для створення нових та експлуатації існуючих вагонів студенти, крім загальноінженерних дисциплін, вивчають конструкцію, теорію та розрахунок вагонів, автоматичні гальма та безпеку руху, динаміку вагонів, технологію вагонобудування та ремонту вагонів, електрообладнання вагонів, холодильне обладнання вагонів, контейнери, технічне обслуговування вагонів у експлуатації та автоматизацію виробничих процесів, а також менеджмент та маркетинг у вагоноремонтному виробництві.

"Мехатроніка у вагонобудуванні"

Враховуючи, що в останні роки у світі набувають широкого розвитку цифрові технології та засоби електроніки і автоматики, які поступово інтегруються із механічними системами, у 2017 році на кафедрі вагонів вперше було запроваджено навчання студентів за новою сучасною освітньою програмою "Мехатроніка у вагонобудуванні".

Мехатроніка застосовується в багатьох галузях і напрямах, наприклад: залізнична, автомобільна, авіаційна і космічна техніка, робототехніка, медичне та спортивне обладнання, побутова техніка. Мехатроніка поєднує механіку, електроніку та комп’ютерні технології. Багато сучасних систем є мехатронними аба мають елементи мехатроніки.

Студенти кафедри вагонів навчаються проектувати, розробляти та ефективно застосовувати апаратні і програмні засоби для керування механічними системами при автоматизації вагоноремонтного виробництва та будівництві нових вагонів, розробляти бортові автоматичні системи для вагонів та іншого рухомого складу, проектувати пристрої технічної діагностики та контролю, проводити технічне обслуговування, експлуатацію і ремонт мехатронних систем та комплексів.


Підготовку інженерів за вищевказаними освітніми програми проводить кафедра вагонів, де працюють 3 професори та 6 доцентів, кандидатів наук.

Для проведення навчального процесу на високому рівні у складі кафедри є необхідна лабораторна база: пасажирський вагон-лабораторія сучасної побудови, обладнаний діючим електричним устаткуванням та установкою кондиціювання повітря; лабораторія динаміки та міцності функціональних вузлів вагонів; комплексна лабораторія випробувань гальмівного устаткування локомотивів, вагонів, електропоїздів та дизель-поїздів; лабораторія автоматизації виробничих процесів у вагоноремонтному виробництві, електричного енергозабезпечення та інше. На всіх етапах навчання широко використовуються сучасні комп'ютерні технології.

Щорічно найкращі студенти кафедри приймають успішно приймають участь у міжнародних науково-технічних конференціях. Так у 2011 році на Всеукраїнській олімпіаді з рухомого складу перше місце зайняв Глущенко Артем, у 2012 році – Семененко Анна.

Для підвищення практичної підготовки студентів суттєво активізована навчальна робота на філії кафедри у вагонній дільниці ст. Харків-Сортувальний та у вагонному депо Основа. Для проведення навчального процесу на високому рівні кафедра має хорошу науково-методичну базу, викладачами кафедри за останні п’ять років видано близько сорока методичних вказівок, конспектів лекцій, навчальних посібників та підручників. У навчальних планах з’явились дисципліни, які відповідають сучасному розвитку науки і техніки в ринкових умовах. Здійснено перехід до викладання дисциплін українською мовою.


В умовах реформування залізниць України докорінно змінена концепція виконання дипломних проектів. Головним напрямком їх тематики стала реструктуризація вагонного та пасажирського господарства Укрзацізниці.

Тематика курсового і дипломного проектування є тісно пов’язаною з потребами виробництва. Щорічно служба вагонного господарства передає кафедрі свої пропозиції з проханням про розробку окремих питань організації, технології ремонту та автоматизації виробництва.

Студенти під час навчання проходять професійну підготовку для отримання робітничих спеціальностей у Центрі професійної підготовки, де отримують робітничі спеціальності оглядач вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, провідник пасажирських вагонів. Щорічно у студентських загонах успішно працюють десятки наших студентів. За сумлінну працю вони неодноразово були заохочені керівництвом Південної залізниці, а також інших залізниць України.

Отримані робітничі спеціальності допомагають не лише краще опановувати курс теоретичної підготовки, а й краще адаптуватися у колективі після початку трудової діяльності.


Кафедрою підготовлено понад трьох тисяч спеціалістів та магістрів, які працюють на різних посадах як в Україні, так і в державах СНД. Ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації, діє денна та заочна аспірантура, докторантура.

Після закінчення університету інженериз успіхом працюють на підприємствах вагонного господарства залізниць, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях.