Кафедри факультету УПП

Дисципліни кафедри

Останнє оновлення: Середа, 05 червня 2019, 18:17

Напрямок навчальної діяльності кафедри УЕР: підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми навчання.

Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Назва освітніх програм кафедри УЕР (факультет УПП):

Організація перевезень і управління на транспорті

Організація міжнародних перевезень

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Управління експлуатаційною роботою. 275.02 / бак / маг
2 Безпека руху та ПТЕ залізниць 275.02 / бак
3 Основи теорій систем і управління 275.02 / бак
4 Організація міжнародних перевезень 275.02 / маг
5 Основи теорії транспортних процесів і систем 275.02 / бак
6 Пасажирські перевезення 275.02 / бак
7 Основи наукових досліджень та інженерної творчості 275.02 / бак
8 Інформаційні технології в управлінні міжнародними перевезеннями 275.02 / бак
9 Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами 275.02 / маг
10 Інформаційні системи і технології 275.02 / бак
11 Загальний курс транспорту 275.02 / бак
12 Системи технологій залізничного транспорту 073,076,075,072,071,051/бак
13 Загальний курс залізниць 073,074,273,172,123,151/бак
14 Організація швидкісних та високошвидкісних перевезень 275.02 / маг
15 Методи математичного та комп. моделювання 275.02 / асп
16 Методи оптимізації транспортних систем 275.02 / асп

Всі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення щодо виконання практичних робіт та курсового проектування.