Кафедри економічного факультету

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 16 лютого 2016, 22:31

Зоріна Олена Іванівна
доктор економічних наук, професор


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 1982 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю "Механізована обробка економічної інформації", присвоєна кваліфікацію інженер-економіст. Захистила кандидатську дисертацію в 1996 році. Докторську дисертацію захистила в 2012 році у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 - «Економіка та управління національним господарством» по темі «Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України». Доцент з 2002 року; доктор економічних наук з 2013 року. Має 30 років навчально-педагогічної роботи.

Зоріна Олена Іванівна фахівець в сфері підвищення ефективності роботи залізниць України, стратегічного маркетингу на залізничному транспорті, розвитку інформаційних систем на залізничному транспорті; в останні роки займається розробкою принципів побудови організаційної структури маркетингової діяльності на залізничному транспорті, питаннями інноваційно-інвестиційної стратегії в транспортному маркетингу, розвитком теорії економічної оцінки маркетингових проектів і бізнес-планів.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту. Є керівником дисертаційних робіт. Олена Іванівна веде підготовку і перепідготовку фахівців для залізниць України, забезпечує їх навчальною та методичною літературою, бере активну участь в підготовці кадрів вищої кваліфікації, в розробці наскрізних інтегрованих навчальних програм, модульних навчальних планів і забезпечує їх якісне виконання, впровадження нових методів навчання у навчальний процес. Активно співпрацює з фахівцями з маркетингу на державному та міжнародному рівнях. Є постійним членом Української асоціації маркетингу, Клубу завідувачів кафедр маркетингу.

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, творче застосування в навчальному процесі передових технологій організації фінансово-господарської діяльності галузі нагороджена Подякою Харківського міського голови; за особистий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для залізничного транспорту нагороджена Почесною Грамотою ректора УкрДАЗТ; за сумлінну роботу, високий професіоналізм, вагомий внесок у реалізацію завдання сучасної державної політики в галузі освіти нагороджена Подякою Голови Харківської обласної державної адміністрації; за значні досягнення в розвиток науки і викладацької майстерності нагороджена Дипломом ректора УкрДАЗТ; як кращий лектор факультету економіки транспорту нагороджена Грамотою ректора УкрДАЗТ; за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для залізничного транспорту, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника нагороджена Почесною грамотою ректора УкрДАЗТ.

Автор понад 156 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи професором Зоріної Є.І. підготовлено до друку і видано 124 наукових роботи і 32 навчально-методичного характеру, в тому числі 73 в спеціалізованих виданнях, 2 монографії та 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Є співавтором 11 авторських свідоцтв і патентів.

Вибрані публікації:

 1. Зоріна О.І. Методичний підхід до визначення соціального ефекту від збереження вантажного руху малодіяльних ділянок / О.І. Зоріна, Калабухіна М.Ю.// Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 41. – С. 102 - 106.
 2. Зоріна О.І. Урахування соціальної складової ефективності техніко-організаційних заходів пасажирських перевезень залізничного транспорту / О.І. Зоріна, Ю.Є.Калабухін, В.В.Ткаченко // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. − № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1867.
 3. Зоріна О.І. Оцінка конкурентоспроможності транспортної послуги / О.І. Зоріна, О.В. Сиволовська // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 42. – С. 288 – 292.
 4. Зоріна О.І. Застосування маркетингових стратегій позиціонування на залізничному транспорті / О.І. Зоріна // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. − Серія «Економічні науки». – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013. – № 7. – С. 21-25.
 5. Зоріна О.І. Урахування соціальної складової ефективності техніко-організаційних заходів приміських залізничних перевезень / Зоріна О.І., Калабухіна М.Ю./ Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 43. – С. 37 – 41.
 6. Зоріна О.І. Шляхи зниження експлуатаційних витрат залізниць України в умовах реформування залізничного транспорту / О.І. Зоріна / Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2374.
 7. Зоріна О.І. Соціально-економічні фактори формування стійкого розвитку залізничного транспорту / О.І. Зоріна / Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2013. – Вип. 4. − Т. 18. – С. 11 − 14.
 8. Зоріна О.І. Фактори підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємств залізничного транспорту / О.І. Зоріна / Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 45. – С. 73-78.
 9. Зоріна О.І. Маркетингова сегментація транспортного ринку / О.І. Зоріна / Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014. Т. 19. – Вип. 1/1. – С. 101-103.
 10. Зоріна О.І. Ефективність використання методів Event-маркетингу підприємствами транспорту / О.І. Зоріна / Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 11. Зоріна О.І. Маркетингова сегментація транспортного ринку / О.І. Зоріна / Вісник Одеського національного ун-ту. Економіка. Т. 19. Вип. 1/1. Серія «Економіка». – 2014. – С. 101 – 103.
 12. Зоріна О.І. Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті / О.І. Зоріна, Ю.Є. Калабухін, В.В. Ткаченко / Вісник ХНАУ ім.. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки». № 9. – Х., 2014. – C. 1 – 8.
 13. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник / О.І. Зоріна, А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська. - Х.: УкрДУЗТ, 2015. - 210 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Економічна оцінка маркетингових проектів та бізнес-планів 8.03050701 / магістр
2 Економічна оцінка ефективності бізнес-планів 7.03050901 / спеціаліст
8.03050901 / магістр
3 Інноваційно-інвестиційна стратегія в транспортному маркетингу 6.030507 / бакалавр
4 Прогнозування транспортних послуг 6.030507, 6.030509 / бакалавр
5 Витрати на залізничному транспорті та собівартість перевезень 6.030507 / бакалавр
6 Економічний аналіз господарської діяльності транспортних систем 6.030507 / бакалавр
7 Вступ за фахом 6.030507 / бакалавр
8 Менеджмент 6.030509, 6.030504, 6.030508 / бакалавр
9 Основи менеджменту 6. 070101 / бакалавр
10 Управління якістю транспортних послуг 6.030601 / бакалавр
11 Основи маркетингу, менеджменту та логістики для слухачів ІППК  
12 Основи маркетингу та менеджменту для слухачів ІППК  
13 Управління виробництвом (Основи маркетингу, менеджменту та логістики) для слухачів ІППК  
14 Сертифікація та управління якістю продукції  
15 Менеджмент на транспорті для слухачів ІППК  
16 Бізнес-планування для слухачів ІППК  
17 Менеджмент персоналу для слухачів ІППК