Абітурієнт

Локомотиви та локомотивне господарство

Останнє оновлення: Понеділок, 12 лютого 2018, 10:12
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Залізничний транспорт
Назва програми Локомотиви та локомотивне господарство
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 роки / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 роки / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Мета навчання за спеціальністю – формування професійних компетенцій, заснованих на загальнонаукових та спеціалізованих знаннях, які нададуть можливості працевлаштування у провідних підприємствах та організаціях галузі залізничного і промислового транспорту. Розширення знань, умінь, навичок та мобільності для здобуття успіху на ринку праці та в соціальній сфері. Здобуття умінь у організаційно-управлінській, науково-дослідній, проектно-конструкторській, педагогічній, сервісно-експлуатаційній сферах у відповідності до вимог стандартів вищої освіти.

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, що проявляють зацікавленість до принципів експлуатації, організації, технічного обслуговування, модернізації, дослідження та впровадження локомотивів та моторвагонного рухомого складу на основі сучасних технологій, протоколів та стандартів.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • вивчаються конструкційні та експлуатаційні особливості локомотивів та моторвагонного рухомого складу, прогресивні методи їх експлуатації, ремонту та технічного обслуговування, модернізації;
  • вивчаються методи автоматизації виробничих процесів, а також логістичні принципи, менеджмент та маркетинг у виробництві;
  • формуються вміння вирішувати нестандартні фахові завдання шляхом застосування типових методів (алгоритмів) діяльності та проводити пошук нових технологічних рішень у галузі;
  • формуються знання в умовах розвитку науки i соціальної практики, яка змінюється; до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей набувати нові знання, використовувати сучасні інформаційні навчальні технології у галузі залізничного транспорту;
  • надаються основні знання іноземних мов в сфері залізничного транспорту.
Можливості працевлаштування

Після закінчення університету фахівці з цього освітнього напрямку мають можливість працевлаштування на підприємствах локомотивного господарства залізниць та промислового транспорту, локомотиворемонтних та локомотивобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях України та закордонних.

Додаткова інформація

Підприємства та організації, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: машинобудівні та металургійні заводи, локомотивні та моторвагонні депо, служби локомотивного господарства та приміського сполучення ПАТ Укрзалізниця, Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з залізничним транспортом та локомотивним господарством.