Університет

8-10 червня 2017 року в Українському державному університет залізничного транспорту

Останнє оновлення: П'ятниця, 16 червня 2017, 09:28
При підтримці:
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІІЇ УКРАЇНИ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
За участю:
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (France) INSTITUTE OF AUTOMATIC CONTROL TELEMATICS OF TRANSPORT (Poland) ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ

Відбулася

ТРИНАДЦЯТА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

У конференції прийняли участь президент АТ «Українські транспортні коридори» (м. Київ), представники: компанії «Прайм» (м.Харків); Петербурзького державного університету шляхів сполучення (м.Санкт-Петербург); ПАТ «Укрзалізниця» (м.Київ); Білоруського державного університету транспорту (м.Гомель); Московського державного університету шляхів сполучення (м.Москва); ВАТ «РЖД» (м.Москва); Державного університету із землеоблаштування (м.Москва); Середньоруського інституту управління - філії Російської Академії Народного Господарства та Державної Служби (м.Орел); Національного університету «Одеська морська академія»(м.Одеса); Національного університету «Одеська юридична академія» (м.Одеса); Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім.ак Лазаряна (м.Дніпро); Національного авіаційного університету (м.Київ); Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв); Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна (м.Харків); Харківського національного автодорожнього університету (м.Харків); Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (м.Харків); Державного економіко-технологічного університету транспорту (м.Київ); Одеського коледжу транспортних технологій (м.Одеса); Донецького державного університету управління; Національного університету стратегічних досліджень (м.Київ); Karazin Business School (м.Харків); Національної академії Національної гвардії України (м.Харків); Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м.Харків); Харківського національного університету будівництва та архітектури (м.Харків); Лозівської філії харківського автомобільно-дорожнього технікуму (м.Лозова); Університету митної справи та фінансів (м.Дніпро); Академії праці, соціальних відносин і туризму (м.Київ); Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м.Харків) та Українського державного університету залізничного транспорту.

Загальна чисельність учасників конференції склала понад 185 осіб, а на пленарному засіданні, яке відбулося 8 червня 2017 року з нагоди відкриття конференції прийняли участь понад 120 осіб.

9-10 червня проводилась робота по секціям:

  • Індустріальні центри
  • Міжнародна транспортна інфраструктура
  • Корпоративна логістика
  • Транспортні технології
  • Проблеми транспортного комплексу
  • Менеджмент і маркетинг на транспорті
  • Економіка підприємства
  • Загальноекономічні питання
  • Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

РЕЗУЛЬТАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Учасники тринадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», науковці, працівники транспортних підприємств і організацій, представники бізнесу, у своїх доповідях, промовах і дебатах відмітили, що розвиток транспортної інфраструктурі в Україні є необхідною умовою розширення торгово-економічних відносин, забезпечення потреб населення й суспільного виробництва в перевезеннях. Активізація процесів модернізації транспортної інфраструктури є важливим чинником зростання валового внутрішнього продукту, соціально-економічної стабільності та інтеграції України у світову економіку.

Учасники конференції визначають, що розбудова індустріальних інноваційно-орієнтованих центрів сприятиме розвитку транспортної інфраструктури, забезпечуючи потреби транспортної галузі в інноваційній продукції та модернізацію і перехід на новий технологічний рівень українських підприємств. Формування інноваційно-орієнтованих транспортно-промислових комплексів в зоні міжнародних транспортних коридорів дозволить отримати як економічні, так і соціальні ефекти, зокрема сприятиме створенню додаткових робочих місць, скороченню рівня безробіття, поліпшенню рівня життя населення та його соціальної захищеності.

З огляду на єдність поглядів Учасників Конференції у вирішенні розглянутих питань, Конференція пропонує Оргкомітету:

1 Ініціювати розробку Проекту участі України в формуванні зони економічної взаємодії і розвитку «Один пояс-один шлях».

2 Запропонувати створення науково-практичного центру на базі Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків) безпосередньо при Прем’єр-міністрі України для забезпечення його достовірною інформацією і перспективними розробками з розвитку транспортно-індустріальних комплексів в країні.

3 Підтримати проект створення Міжнародного консорціуму «Магістраль-ЄВРАЗІЯ», головною метою якого буде координація будівництва і експлуатації частини Нового Шовкового Шляху магістралі «Чорне море-Балтика» (Туреччина-Болгарія-Румунія-Україна-Польща-Литва-Латвія-Естонія).

4 Доручити Члену Оргкомітету Степанському Г.Є. офіційно передати до Прем’єр-міністра України Заключну резолюцію Конференції і рекомендації її учасників.