Університет

7-9 червня 2018 відбулася чотирнадцята науково – практична міжнародна конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика»

Останнє оновлення: Вівторок, 12 червня 2018, 11:21
7-9 червня 2018 відбулася чотирнадцята науково – практична міжнародна конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика»

При підтримці:
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІІЇ УКРАЇНИ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

За участю:
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (France) INSTITUTE OF AUTOMATIC CONTROL TELEMATICS OF TRANSPORT (Poland) ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ БІЛОРУСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ

У конференції прийняли участь президент АТ «Українські транспортні коридори» (м. Київ), представники: компанії «Прайм» (м.Харків); Петербурзького державного університету шляхів сполучення (м.Санкт-Петербург); ПАТ «Укрзалізниця» (м.Київ); Білоруського державного університету транспорту (м.Гомель); Національного університету «Одеська морська академія»(м.Одеса); Національного університету «Одеська юридична академія» (м.Одеса); Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім.ак Лазаряна (м.Дніпро); Національного авіаційного університету (м.Київ); Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв); Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (м.Харків); Харківського національного автодорожнього університету (м.Харків); Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (м.Харків); Державного економіко-технологічного університету транспорту (м.Київ); Одеського коледжу транспортних технологій (м.Одеса); Донецького державного університету управління; Національного університету стратегічних досліджень (м.Київ); Karazin Business School (м.Харків); Національної академії Національної гвардії України (м.Харків); Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м.Харків); Харківського національного університету будівництва та архітектури (м.Харків); Лозівської філії харківського автомобільно-дорожнього технікуму (м.Лозова); Університету митної справи та фінансів (м.Дніпро); Академії праці, соціальних відносин і туризму (м.Київ); Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м.Харків) та Українського державного університету залізничного транспорту.

Загальна чисельність учасників конференції склала понад 156 осіб, а на пленарному засіданні, яке відбулося 7 червня 2018 року з нагоди відкриття конференції прийняли участь понад 108 осіб.

8-9 червня проводилась робота по секціям:

 1. Індустріальні центри
 2. Міжнародна транспортна інфраструктура
 3. Корпоративна логістика
 4. Транспортні технології
 5. Проблеми транспортного комплексу
 6. Менеджмент і маркетинг на транспорті
 7. Економіка підприємства
 8. Загальноекономічні питання
 9. Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

РЕЗУЛЬТАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Учасники чотирнадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», представники науково-технічної громадськості, працівники транспортних підприємств і організацій, підприємств транспортного будівництва і машинобудування, представники бізнесу, у своїх доповідях, промовах і дебатах відмітили, що розвиток транспортної інфраструктурі в Україні є необхідною умовою розширення торгово-економічних відносин, забезпечення потреб населення й суспільного виробництва в перевезеннях. Активізація процесів модернізації транспортної інфраструктури є важливим чинником зростання валового внутрішнього продукту, стабілізації економічної ситуації та інтеграції України у світовий економічний простір.

Особлива роль в реалізації статусу транзитної держави відводить транспортній інфраструктурі. Однак, попри величезні провізні здатності, наразі повноцінна участь вітчизняного транспортного комплексу в системі транс’європейських транспортних зв’язків та міжнародного інфраструктурного співробітництва обмежується невідповідністю параметрів і тенденцій його функціонування встановленим в Європі стандартам обслуговування. Численні деструктивні процеси, що знаходять вираження в нагромаджені технологічно відсталої бази, погіршенні якості транспортно-логістичного обслуговування, зниженні інвестиційної активності та зростанні соціальної напруги в комплексі, обмежують конкурентні можливості транспортної інфраструктури України на європейському ринку та відповідно, не дозволяють ефективно реалізувати наявний в країні транзитний потенціал.

Учасники конференції визначають, що розвитку транспортної інфраструктури сприятиме розбудова багатофункціональних індустріальних центрів, які розміщуючись вздовж системи національних МТК мають стати своєрідними майданчиками активізації інноваційно-технологічної модернізації транспорту та зонами стимулювання процесів економічного відродження промисловості. Формування такого роду багатофункціональних транспортно-індустріальних комплексів в зоні міжнародних транспортних коридорів дозволить отримати як економічні, так і соціальні ефекти, зокрема сприятиме створенню додаткових робочих місць, скороченню рівня безробіття, поліпшенню рівня життя населення та його соціальної захищеності

З огляду на одностайність Учасників Конференції у розглянутих питаннях, Конференція пропонує Оргкомітету:

 1. Підготувати листа на ім’я Прем’єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича з рекомендаціями щодо формування програми комплексної модернізації транспортної інфраструктури України.
 2. Запропонувати створення науково-практичного центру на базі Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків) безпосередньо при Прем’єр-міністрі України для забезпечення його достовірною інформацією і перспективними розробками з розвитку транспортно-логістичних комплексів в країні.
 3. Надіслати звернення до Міністра інфраструктури України Омеляна Володимира Володимировича та керівництва Транспортної академії України з пропозицією підтримки ініціативи ТОВ «Інформаційно-видавничий центр « Шляхи сполучення України» щодо створення Міжнародного партнерського бізнес-журналу «Транспорт України».
 4. Підтримати проект створення Міжнародного консорціуму «Магістраль-ЄВРАЗІЯ», головною метою якого буде координація будівництва і експлуатації частини Нового Шовкового Шляху магістралі «Чорне море-Балтика» (Туреччина-Болгарія-Румунія-Україна-Польща-Литва-Латвія-Естонія).

Запрошення та програма (7-9 червня 2018р.)

Додаток №62 (спецвипуск).
Вісник економіки транспорту і промисловості
(збірник науково-практичних статей)

Заключна резолюція