Університет

6-8 червня 2019 року відбулася П'ЯТНАДЦЯТА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

Останнє оновлення: Середа, 12 червня 2019, 09:10

У конференції прийняли участь президент АТ «Українські транспортні коридори» (м. Київ), представники: компанії «Прайм» (м.Харків);University of Mikols (Mikolc,Hungary); Riga Technical university (Latvia); Kazimierz Pulasky Technological and Humanitarian University in Radom (Radom, Poland);Technische Universität Dresden (Germany); ПАТ «Укрзалізниця» (м.Київ); Білоруського державного університету транспорту (м.Гомель); Національного університету «Одеська морська академія»(м.Одеса); Національного університету «Одеська юридична академія» (м.Одеса); Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім.ак Лазаряна (м.Дніпро); Національного авіаційного університету (м.Київ); Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв); Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна (м.Харків); Харківського національного автодорожнього університету (м.Харків); Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (м.Харків); Державного економіко-технологічного університету транспорту (м.Київ); Одеського коледжу транспортних технологій (м.Одеса); Донецького державного університету управління; Національного університету стратегічних досліджень (м.Київ); Karazin Business School (м.Харків); Національної академії Національної гвардії України (м.Харків); Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м.Харків); Харківського національного університету будівництва та архітектури (м.Харків); Лозівської філії харківського автомобільно-дорожнього технікуму (м.Лозова); Університету митної справи та фінансів (м.Дніпро); Академії праці, соціальних відносин і туризму (м.Київ); Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м.Харків) та Українського державного університету залізничного транспорту.

 

Організатори конференції

Загальна чисельність учасників конференції склала понад 455 осіб, а на пленарному засіданні, яке відбулося 8 червня 2019 року з нагоди відкриття конференції прийняли участь понад 250 осіб.

8-9 червня проводилась робота по секціям:

  • 1. «Розвиток індустріальних центрів в умовах глобалізації».
  • 2. «Міжнародна та національна транспортна інфраструктура».
  • 3. «Логістичні технології на підприємствах транспорту та промисловості».
  • 4. «Менеджмент і маркетинг на транспорті».
  • 5. «Інформаційні технології, штучний інтелект».
  • 6. «Управління соціально-економічними системами в умовах неоіндустріалізації та глобалізації (людина, технології, економіка)».

РЕЗУЛЬТАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Учасники п'ятнадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», представники науково-технічної громадськості, працівники транспортних підприємств і організацій, підприємств транспортного будівництва і машинобудування, представники бізнесу, у своїх доповідях, промовах і дебатах відмітили, що розвиток транспортної інфраструктурі в Україні є необхідною умовою розширення торгово-економічних відносин, забезпечення потреб населення й суспільного виробництва в перевезеннях.
Активізація процесів модернізації транспортної інфраструктури є важливим чинником зростання валового внутрішнього продукту, стабілізації економічної ситуації та інтеграції України у світовий економічний простір. Особлива роль в реалізації статусу транзитної держави відводить транспортній інфраструктурі. Однак, попри величезні провізні здатності, наразі повноцінна участь вітчизняного транспортного комплексу в системі транс’європейських транспортних зв’язків та міжнародного інфраструктурного співробітництва обмежується невідповідністю параметрів і тенденцій його функціонування встановленим в Європі стандартам обслуговування.
Численні деструктивні процеси, що знаходять вираження в нагромаджені технологічно відсталої бази, погіршенні якості транспортно-логістичного обслуговування, зниженні інвестиційної активності та зростанні соціальної напруги в комплексі, обмежують конкурентні можливості транспортної інфраструктури України на європейському ринку та відповідно, не дозволяють ефективно реалізувати наявний в країні транзитний потенціал.
Учасники конференції визначають, що розвитку транспортної інфраструктури сприятиме розбудова багатофункціональних індустріальних центрів, які розміщуючись вздовж системи національних МТК мають стати своєрідними майданчиками активізації інноваційно-технологічної модернізації транспорту та зонами стимулювання процесів економічного відродження промисловості.
Формування такого роду багатофункціональних транспортно-індустріальних комплексів в зоні міжнародних транспортних коридорів дозволить отримати як економічні, так і соціальні ефекти, зокрема сприятиме створенню додаткових робочих місць, скороченню рівня безробіття, поліпшенню рівня життя населення та його соціальної захищеності.

Сайт конференції