Кафедри економічного факультету

Факультет «Економічний»

Останнє оновлення: Четвер, 23 червня 2016, 11:48

Інженерно-економічний факультет УкрДАЗТ був створений 1 вересня 1936 р.

В структурі факультету діють шість випускаючих кафедр (обліку і аудиту; економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом; маркетингу; менеджменту і адміністрування; управління державними і корпоративними фінансами; економіки, бізнесу та управління персоналом на транспорті), а також одна загально-академічна кафедра (економічної теорії і права).

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр на денній та заочній формі навчання зі спеціальностей:

  • «Економіка підприємства»;
  • «Облік і аудит»;
  • «Фінанси та кредит»;
  • «Маркетинг»;
  • «Менеджмент»;
  • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
  • «Управління персоналом та економіка праці.

А також здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю «Логістика».

На факультеті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру.

Завідувачі кафедр:

Загальні відомості

Сьогодні економічний факультет – великий навчальний підрозділ університету, один з провідних факультетів, на якому навчається понад 3500 студентів. Це забезпечується, з одного боку, величезним попитом підприємств та установ на фахівців цього профілю, а з іншого - великим досвідом викладачів, їх високим професіоналізмом і практичною діяльністю в сучасних умовах.

На факультеті постійно проводиться робота, спрямована на удосконалення навчального процесу з метою відкриття нових спеціальностей, що дозволить істотно розширити і зробити більш гнучкою підготовку спеціалістів для різноманітних потреб галузі та народного господарства України.

Зараз на факультеті працюють обчислювальні центри, що мають сучасне програмне забезпечення з управління економікою та бухгалтерського обліку, бібліотека фахової літератури зі значною кількістю рідкісних видань, як вітчизняних, так і зарубіжних, кабінет аутотренінгу. Великому рівню підготовки спеціалістів сприяє постійне вдосконалення і розширення матеріальної бази факультету.

Економіст є одним з найбільш значущих фахівців на підприємстві. Саме цей співробітник задає вектор руху спільних зусиль усіх працівників компанії. Якщо Ви вже вирішили, що економіст - це Ваша майбутня професія, але ще не знаєте як стати економістом і яку сферу економіки обрати, ми допоможемо Вам!

Після закінчення університету Ви отримаєте диплом бакалавра, спеціаліста або магістра державного зразка, який надасть Вам можливість працювати на підприємствах транспорту, в державних установах, інвестиційних і страхових компаніях, банках, науково-дослідних інститутах, у промисловості, торгівлі, будівництві, малому бізнесі і т.п., а також у структурних підрозділах підприємств, які здійснюють маркетингову, зовнішньоекономічну, збутову, аналітичну і т.п. діяльність.