Кафедри будівельного факультету

Перелік основних дисциплін

Останнє оновлення: Субота, 13 липня 2019, 20:09
Дисципліна Факультет Спеціальність Програма підготовки
ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ Будівельний 192 Будівництво та цивільна інженерія
(6-ПЦБм, 5-ПЦБм)
Промислове і цивільне будівництво
273 Залізничний транспорт
(6-ЗСм, 5-ЗСм)
Залізничні споруди та колійне господарство
ГІС НА ТРАНСПОРТІ Будівельний 273 Залізничний транспорт
(6-ЗСм, 5-ЗСм)
Залізничні споруди та колійне господарство
ЗВЕДЕННЯ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Будівельний 192 Будівництво та цивільна інженерія
(4,2,3-ПЦБ)
Промислове і цивільне будівництво
НАВЧАЛЬНА ГЕОДЕЗИЧНА ПРАКТИКА Будівельний 192 Будівництво та цивільна інженерія
(1-ПЦБс)
Промислове та цивільне будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 
(1-БЕСс)

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

Управління процесами перевезень 131 Прикладна
механіка (1-ОМП)
Організація паливно-мастильного господарства підприємств
275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ТСЛ)
Транспортний сервіс та логістика
ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА  Будівельний 192 Будівництво та цивільна інженерія
(2-ПЦБс, 3-ПЦБс, 4-ПЦБ)
Промислове і цивільне будівництво

ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ

Управління процесами перевезень 275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ОПУТс1,
2-ОПУТ,
1-ОПУТс) 
Організація перевезень і управління на транспорті
275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ТСЛ)
Транспортний сервіс та логістика
 275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ОПЕД)
Організація правової та експедиторської діяльності
275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ОМП) 
Організація міжнародних перевезень
ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 

Будівельний 273 Залізничний транспорт
(1-УКЗ) 
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
192 Будівництво та цивільна інженерія 
(2,3-ПЦБ) 
Промислове і цивільне будівництво
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ
Будівельний

273 Залізничний транспорт 
(5-ЗСм, 6-ЗСм) 
Залізничні споруди та колійне господарство 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
(5-БЕСм)
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 
ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Будівельний

273 Залізничний транспорт
(3-ЗСс, 4-ЗС,
4-ЗСс, 5-ЗС) 
Залізничні споруди та колійне господарство 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
(3-БЕСс, 4-БЕСс) 
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту  
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ Будівельний
273 Залізничний транспорт
 (2-ЗСс, 3-ЗСс,
4-ЗС)
Залізничні споруди та колійне господарство 
ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ
 
Будівельний

 
273 Залізничний транспорт,
(5-ЗСм, 6-ЗСм) 
Залізничні споруди та колійне господарство 
192 Будівництво та цивільна інженерія,
(5-БЕСс) 
 Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
 РОЗВИТОК І ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Будівельний
273 Залізничний транспорт
(5-ЗСм, 6-ЗСм) 
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 
 ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Будівельний
192 Будівництво та цивільна інженерія
(3,4-ПЦБ) 
Промислове і цивільне будівництво 
 ТЕХНОЛОГІЯ ТА МЕХАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО БУДІВНИЦТВА Будівельний
273 Залізничний транспорт
(3-ЗСс, 4-ЗСс) 
Залізничні споруди та колійне господарство 
 ТЕХНОЛОГІЯ, МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ІНЖ.-ТЕХНІЧНЕ СУПРОВ. БУДІВНИЦТВА Будівельний
 192 Будівництво та цивільна інженерія
(2-ПЦБм, 5-ПЦБс)
Промислове і цивільне будівництво 
 ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РЕМ.-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ Будівельний
192 Будівництво та цивільна інженерія
(2-ПЦБс, 4-ПЦБ) 
Промислове і цивільне будівництво  
     ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ Будівельний
192 Будівництво та цивільна інженерія
(1-ПЦБ, 1-ПЦБс, 2-ПЦБс, 4-ПЦБ) 
Промислове і цивільне будівництво  
 192 Будівництво та цивільна інженерія
(1-БЕС, 1-БЕСс)
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 
273 Залізничний транспорт (1-УКЗ)  Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту 
 273 Залізничний транспорт (1-ЗС) Залізничні споруди та колійне господарство 
133 Галузеве машинобудування
(1-БКМс)
Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини 

 

 

Кафедра проводила навчання студентів денної і безвідривної форми навчання з 18 дисциплін у 2018-2019 навчальному році