Наука

Перелік спеціальностей

Останнє оновлення: Понеділок, 23 лютого 2015, 14:02

Одне з основних направлень роботи докторантури та аспірантури академії - підготовка кадрів вищої кваліфікації. Поповнення викладацького й наукового складу академії та Донецького інституту залізничного транспорту проводиться згідно з комплексними цільовими програмами «Кадри», які складаються з урахуванням прогнозу потрібних змін штату кафедр та галузевих науково-дослідних лабораторій академії. Також підготовка фахівців вищої кваліфікації проводиться для залізниць та підприємств залізничного транспорту України.

Перелік спеціальностей, з яких сьогодні функціонує докторантура в УкрДАЗТ:

 • 01.04.07 фізика твердого тіла;
 • 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.02.01 матеріалознавство;
 • 05.05.03 двигуни та енергетичні установки;
 • 05.12.02 телекомунікаційні системи та мережі;
 • 05.13.03 системи та процеси керування;
 • 05.22.01 транспортні системи;
 • 05.22.07 рухомий склад залізниць та тяга поїздів;
 • 05.22.09 електротранспорт;
 • 05.22.20 експлуатація та ремонт засобів транспорту;
 • 05.23.01 будівельні конструкції, будівлі та споруди;
 • 05.23.05 будівельні матеріали та вироби;
 • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством (залізничний та автомобільний транспорт)
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (залізничний та автомобільний транспорт).

Перелік спеціальностей, з яких сьогодні функціонує аспірантура в УкрДАЗТ:

 • 01.04.02 Теоретична фізика
 • 01.04.07 Фізика твердого тіла
 • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • 05.02.01 Матеріалознавство
 • 05.02.02 Машинознавство
 • 05.02.04 Тертя та зношування в машинах
 • 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
 • 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
 • 05.09.01 Електричні машини і апарати
 • 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
 • 05.13.03 Системи та процеси керування
 • 05.17.01 Технологія неорганічних речовин
 • 05.22.01 Транспортні системи
 • 05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
 • 05.22.09 Електротранспорт
 • 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
 • 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
 • 05.26.01 Охорона праці
 • 07.00.01 Історія України
 • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством (залізничний та автомобільний транспорт)
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (залізничний та автомобільний транспорт).