Інформація щодо дисертацій, які прийняті до захисту у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04

Останнє оновлення: Понеділок, 26 листопада 2018, 21:47
Прізвище, ім’я по батькові здобувача Назва дисертаційної роботи Науковий ступінь Дата захисту Відгуки офіційних опонентів Примірники
дисертації автореферату
1 Павлюченков Михайло Васильович Удосконалення конструкції кінцевих опорних пристроїв вагонів-цистерн з метою зниження матеріалоємності к.т.н. 29.06.2017 1. Фомін О.В.
2. Рейдемейстер О.Г.
Завантажити Завантажити
2 Трихліб Олексій Дмитрович Удосконалення системи контролю витрат дизельного палива маневровими тепловозами в експлуатації к.т.н. 29.06.2017 1. Капіца М.І.
2. Могила В.І.
Завантажити Завантажити
3 Сумцов Андрій Леонідович Удосконалення методів та моделей визначення системи технічної експлуатації модернізованих маневрових тепловозів к.т.н. 30.06.2017 1. Капіца М.І.
2. Гончаров О.М.
Завантажити Завантажити
4 Саяпіна Інна Олександрівна Удосконалення методів і засобів підвищення завадостійкості тональних рейкових кіл к.т.н. 30.06.2017 1. Фурман І.О.
2. Маловічко В.В.
Завантажити Завантажити
5 Прохоров Віктор Миколайович Розробка автоматизованої технології управління вагонопотоками на основі системної оптимізації плану формування поїздів к.т.н. 26.10.2017 1. Жуковицький І.В.
2. Кириченко Г.І.
Завантажити Завантажити
6 Киман Андрій Миколайович Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення к.т.н. 26.10.2017 1. Козаченко Д.М.
2. Мацюк В.І.
Завантажити Завантажити
7 Мацюк Вячеслав Іванович Розвиток наукових основ організації залізничних транспортних процесів та систем д.т.н. 29.06.2018 1. Поліщук В.П.
2. Козаченко Д.М.
3. Лаврухін О.В.
Завантажити Завантажити
8 Прохорченко Галина Олегівна Формування автоматизованої технології складання нормативного графіка руху поїздів на залізничному напрямку к.т.н. 29.06.2018 1. Шраменко Н.Ю.
2. Кириченко Г.І.
Завантажити Завантажити
9 Ананьєва Ольга Михайлівна Розвиток теоретичних основ побудови завадостійких систем управління залізничним транспортом д.т.н. 06.12.2018 1. Жуковицький І.В.
2. Алексієв О.П.
3. Фурман І.О.
Завантажити Завантажити
10 Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна Удосконалення технології роботи прикордонних передавальних станцій шляхом формування системи управління ризиками к.т.н. 06.12.2018 1. Лобашов О.О.
2. Окороков А.М.
Завантажити Завантажити