Кафедри ІКСТ

Каменєв Олександр Юрійович

Останнє оновлення: Вівторок, 04 червня 2019, 15:28
Каменєв Олександр Юрійович

Каменєв Олександр Юрійович
кандидат технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1987

Освіта: У 2009 році з відзнакою закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю "Автоматика та автоматизація на транспорті". У 2008 році закінчив Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба по програмі офіцера запасу за спеціальністю "Бойове управління польотами авіації". Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – "Експлуатація та ремонт засобів транспорту", номер диплома ДК № 021293.

Напрямок наукової діяльності – технічний контроль та надійність систем залізничної автоматики, методологія синтезу та підвищення ефективності експлуатації станційних систем керування та регулювання руху поїздів.

Автор понад 30 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи старшим викладачем Каменєвим О.Ю. видано та підготовлено до друку 22 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 6. Має 3 авторських свідоцтва та 1 патент України.

Scopus ,     ORCID ID: 0000-0001-5372-5628 ,     GoogleScholar профіль

Вибрані публікації:

 1. Каменєв, О.Ю. Особливості застосування експериментальних методів доказу безпечності систем мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів [Текст] / О.Ю. Каменєв // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – №4. – С.104-111.
 2. Каменєв, О.Ю. Методи матричної інтерпретації підсистеми логічних залежностей мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів [Текст] / О.Ю. Каменєв // Радіоелектронні та комп’ютерні системи. – 2012. – №2. – С.110-117.
 3. Кустов, В.Ф. Формалізація технічних засобів керування і контролю при лабораторних дослідженнях / В.Ф. Кустов, О.Ю. Каменєв // Зб. наук. праць: Харків, УкрДАЗТ. – 2012. – Вип. 134. – С.156-162.
 4. Каменєв, О.Ю. Математичні моделі для синтезу засобів випробувань станційних систем автоматики на основі теоретико-множинного підходу [Текст] / О.Ю. Каменєв, В.Ф. Кустов // Зб. наук. праць: Донецьк, ДонІЗТ. – 2012. – Вип. 31. – С.73-84.
 5. Каменєв, О.Ю. Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті [Текст] / О.Ю. Каменєв // Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 44. – С.7-16.
 6. Кустов, В.Ф. Экспериментально-статические модели распределённых технологических объектов [Текст] / В.Ф. Кустов, А.Ю. Каменев // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №2. – C. 97-101.
 7. Кустов, В.Ф. Усовершенствование методов испытаний микропроцессорной централизации на безопасность применения [Текст] / В.Ф. Кустов, А.Ю. Каменев // Актуальные вопросы развития систем железнодорожной автоматики и телемеханики: Сборник научных трудов. – СПб: ПГУПС, 2013. – С.103-118.
 8. Патент 77047. Україна МПК G05B 23/00. Комбінований випробувальний комплекс мікропроцесорної центра-лізації стрілок та сигналів [Текст] / О.Ю. Каменєв, В.Ф. Кустов. – № U201208749; Заявл. 16.07.2012; Опубл. 25.01.2013, Бюл. №2 – 6 с.
 9. Каменев, А. Ю. Универсальный метод конфигурирования программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами [Текст] / А. Ю. Каменев // Наука и производство Урала: Научно-технический и производственный журнал. – Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2014. – №4. – С. 146-150.
 10. Каменєв, О.Ю. Процедура періодичного контролю підсистеми технічної діагностики об’єктних контролерів мікропроцесорної централізації [Текст] / О.Ю. Каменєв // Залізничний транспорт України. – 2014. – №3. – С.34-46.
 11. Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика [Текст] / А.Б.Бойнік, А.А.Прилипко, О.Ю.Каменєв, О.В.Лазарєв, О.В.Щебликіна // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2017. - № 2. - С. 31-39
 12. Каменєв, О.Ю. Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті [Текст] / О.Ю. Каменєв, А.О. Лапко, О.В. Щебликіна, О.В. Лазарєв, М.В. Ушаков // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - Харків, 2018. - Вип. 182. - С. 63-79.
 13. Моделювання логічної підсистеми маршрутизації залізничної станції на основі функціональної ознаки [Текст] / В. І. Мойсеєнко, О. Ю. Каменєв, В. В. Гаєвський, К. В. Кравченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2016. - № 6. - С. 3-11.
 14. Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу [Текст] / О. Ю. Каменєв, І. М. Сіроклин, С. О. Змій, О. В. Щебликіна // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - Харків, 2017. - Випуск 168. - С. 19-30.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Системи автоматики на перегонах / Бакалавр
2 Автоматизація технологічних процесів / Бакалавр
3 Діагностика та випробування систем залізничної автоматики / Бакалавр
4 Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації / Бакалавр