Кафедри ІКСТ (АТЗ)

Кустов Віктор Федорович

Останнє оновлення: П'ятниця, 25 травня 2018, 13:38
Кустов Віктор Федорович

Кустов Віктор Федорович
кандидат технічних наук,
професор університету


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1955

Освіта: У 1979 році закінчив Харківський інститут залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю “Автоматика, телемеханіка та зв’язок». Кандидат технічних наук з 1988 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д 114.03.03 при Ленінградському інституті інженерів залізничного транспорту (ЛИИЖТ) за спеціальністю 05.22.08 «Експлуатація залізничного транспорту (у тому числі пристрої сигналізації, централізації, блокування та технологічного зв’язку), номер диплома ТН № 11776. Атестат доцента ДЦ № 004298 від 28.04.1993 р. Атестат професора академії ПРА № 22 від 30.10.2007 р.

Напрямок наукової діяльності: розробка та впровадження мікропроцесорних систем та пристроїв залізничної автоматики, доказ функційної безпечності та електромагнітної сумісності систем керування та регулювання руху поїздів.

Автор понад 100 наукових праць. Має 13 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та більше 10 авторських свідоцтв на права інтелектуальної власності.

Scopus ,     ORCID ID: 0000-0002-9773-5470 ,     GoogleScholar профіль

Вибрані публікації:

 1. Кустов В.Ф. Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики: Навч. посібник для вузів / В. Ф. Кустов. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 218 с.
 2. Методика доказу функціональної безпеки мікроелектронних комплексів систем керування та регулювання рухом поїздів.. Затв. та введ. в дію наказом “Укрзалізниці” № 452-Ц від 17.08.2001 р.- К.: Вид. ПП «Алькор», 2002.- 106 с.
 3. ДСТУ 4178-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробовування. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. –32 с.
 4. ДСТУ 4151-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи випробовування. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. –16 с.
 5. Кустов В.Ф. Микропроцессорная система электрической централизации стрелок и сигналов без релейной аппаратуры и рельсовых цепей. Вестник Металлургтранса и Союзпогрузтранса. г.Москва, №4, 2009 г.,С.36 – 47.
 6. Кустов, В.Ф. Экспериментально-статические модели распределённых технологических объектов [Текст] / В.Ф. Кустов, А.Ю. Каменев // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №2. – C. 97-101.
 7. Кустов В.Ф. Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С / РСП-эксперт, г.Екатеринбург. - 2013.- №8 (52). С. 24 -25.
 8. Кустов В.Ф. Системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С: производство, обеспечение функциональной безопасности и результаты эксплуатации [Текст] / Л.Д. Кощей, В.Ф.Кустов // Залізничний транспорт України. – 2013. – №5,6. – C.59-67.
 9. Кустов В.Ф. Опыт разработки и эксплуатации микропроцессорных систем электрической централизации стрелок и сигналов. [Текст] / В.Ф.Кустов // Українські залізниці. – 2014. – №2. – C. 44-49.
 10. Кустов В.Ф. Микропроцессорная система электрической централизации железнодорожной станции «Инженерная». [Текст] / В.Ф.Кустов, С.В.Маломан // Залізничний транспорт України. – 2013. – №5,6. – C.50-58.
 11. Кустов В.Ф. Особенности обеспечения функциональной безопасности микропроцессорных систем управления и контроля на железнодорожном транспорте [Текст]/В.Ф.Кустов //Залізничний транспорт України.– 2015.– №1.–C.22- 30.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Основи теорії надійності та побудови безпечних систем залізничної автоматики / Бакалавр
2 Надійність систем / Бакалавр
3 Основи наукових досліджень / Бакалавр
4 Стандартизація та сертифікація систем забезпечення руху поїздів / Бакалавр