Кафедри будівельного факультету

Романович Євгеній Валентинович

Останнє оновлення: Понеділок, 10 лютого 2020, 08:06
Romanovich

Романович Євгеній Валентинович

кандидат технічних наук, доцент


e-mail:  0674274770@ukr.net

Рік народження: 1973

Освіта: У 1995 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні і колійні машини та устаткування на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 1999 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04  за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: Удосконалення технічних засобів розвантаження насипних вантажів з піввагонів. Науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Мироненко В.О.

Напрямок наукової діяльності:  комплексна механізація вантажно-розвантажувальних і складських робіт.

Автор більш, ніж 60 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 3 патенти на винаходи. Підготував кандидата технічних наук.

GoogleScholar профіль

ORCID ID

SCOPUS Профіль

Вибрані публікації:

  1. Пат. 68185 Україна, МПК7 B65G 67/24 (2006.01). Навісний електромеханічний вібратор для піввагонів [Текст] / Романович Є.В., Коновалов Є.В., Афанасов Г.М., Бабенко А.О., Повороженко Є.В. (Україна) ; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. - №а2010 13776; заявл. 19.11.10 ; опубл. 26.04.11, Бюл. №8. - 3с.

  2. Пат. 99360 Україна, МПК7 B65G 67/24 (2006.01). Пристрій для вібраційного розвантаження вагонів-хоперів [Текст] / Романович Є.В., Афанасов Г.М., Повороженко Є.В. (Україна) ; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. -№а2010 13872; заявл. 22.11.10 ; опубл. 26.04.11, Бюл. №8. - 3с.

  3. Романович Е.В. Обеспечение сохранности полувагонов при их разгрузке вибрационными машинами [Текст] / Е.В.Романович, Г.М.Афанасов, Е.В.Повороженко // Инновационный транспорт. - 2013. - № 3 (9). - С. 3-6.

  4. Романович, Є.В. Аналіз заходів боротьби з налипанням та намерзанням вологих насипних вантажів до поверхонь кузовів транспортних засобів [Текст] / Е.В. Романович, Г.М. Афанасов, А.О. Бабенко, Р.В. Міланченко // Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - Вип. 148. - Ч. 1. - С. 111-116.

  5. Пат. 107150 Україна, МПК7 B65G 67/02 (2006.01), B65G 69/04 (2006.01), B65G 69/22 (2006.01), B61В 1/00. Навісний пристрій для розрівнювання насипних вантажів у піввагонах [Текст] / Романович Є.В., Афанасов Г.М., Коробчук М.Б. (Україна), Свістунов Ю.В. ; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. - №а2013 09923 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 25.11.14, Бюл. №22. - 3с.

  6. Романович, Є.В. Дослідження процесів змерзання насипних вантажів у напіввагонах [Текст] / Е.В. Романович, Г.М. Афанасов, Г.І. Нагієв // Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2014. - №147. - С. 162-167.

  7. Романович, Є.В. Пристрій для розрівнювання насипних вантажів у напіввагонах [Текст] / Є.В. Романович, Г.М. Афанасов, Є.В. Повороженко, Ю.В. Свістунов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. - 2016. - Вып.73. - С. 145-149.

  8. Засоби для механізації розрівнювання насипних вантажів у напіввагонах / Є.В. Романович, Г.М. Афанасов, Л.М. Козар, В.В. Бут // Зб. наук.праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. - Вип. 148. - С. 116-121.

  9. Трикоз, Л.В. Розробка методу підвищення надійності баластної призми шляхом збільшення терміну її служби [Текст] /Л.В. Трикоз, Є.В. Романович, І.В. Багіянц // Залізничний транспорт України. - 2016. - Вып.5-6/2016. - С. 16-22.

  10. Козар Л.М. Логістика вантажних перевезень у прикладах на залізничному та автомобільному видах транспорту: навч посіб. / Л.М. козар, Є.В. Романович, Г.М. Афанасов. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 206 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод спеціальності / ОКР
1
Комплексна механізація та автоматизація
вантажно-розвантажувальних робіт
133 / Бакалавр
2
Організація і планування експлуатації та
ремонту машин
133 / Магістр