Кафедри будівельного факультету

Павлюченков Михайло Васильович

Останнє оновлення: Понеділок, 16 вересня 2019, 11:38
Павлюченков Михайло Васильович

Павлюченков Михайло Васильович
кандидат технічних наук,
старший викладач


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1983

Освіта: У 2007 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)».

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації «Удосконалення конструкції кінцевих опорних пристроїв вагонів-цистерн з метою зниження матеріалоємності». Науковий керівник - д.т.н., доц. Г.Л. Ватуля.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення конструкції залізничних вагонів-цистерн.

Автор 20 наукових праць. Має 1 патент.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Павлюченков М.В. Дослідження напружено-деформованого стану вагона-цистерни з використанням комп’ютерного моделювання. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., Харків: НТУ «ХПІ», 2010. Ч. ІІ. С. 83.
  2. Павлюченков М.В. Учет начальных несовершенств котлов железнодорожных цистерн при оценке их напряженно-деформированного состояния. Вестник Национального технического университета «ХПИ». 2010. № 49. С. 14–18.
  3. Ломотько Д.В., Ватуля Г.Л., Павлюченков М.В. Компьютерное моделирование опорных устройств вагонов-цистерн. Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012: сб. науч. тр. SWorld. Том 2. С. 42–46.
  4. Пристрій для кріплення котла залізничної цистерни на рамі ходової частини. Пат. 72134 Україна: МПК B 61 D 5/06. № u2012 00495; заявл. 16.01.12; опубл. 10.08.12, Бюл. №15.
  5. Павлюченков М.В. Удосконалення конструкції вагонів-цистерн для перевезення рідких вантажів за рахунок нових технічних рішень консольних опорних пристроїв і зниження їх матеріалоємності. Achievement of high school: материали IХ Міжнар. наук.-практ. конф., Софія, 2013. С. 90–92.
  6. Мартинов І.Е., Павлюченков М.В. Оптимізація опорного пристрою вагона-цистерни. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 138. С. 221–225.
  7. Павлюченков М.В. Раціоналізація конструкції опорних пристроїв вагонів-цистерн для рідких вантажів. Наука и прогресс транспорта: Вестник ДНУЖТ. 2014. №1 (49). С. 151–159.
  8. Vatulia G., Falendysh A., Orel Ye., Pavliuchenkov M. Procedia Engineering. 2017. Vol. 187. P. 301–307.
  9. Павлюченков М.В., Бобрицький С.В., Сумцов А.Л. Удосконалення конструкції кінцевих опорних пристроїв вагонів-цистерн. Вісник СНУ ім. В.Даля. 2018. №2 (243). С. 167–171.
  10. Vatulia G., Komagorova S., Pavliuchenkov M. Optimization of the truss beam. Verification of the calculation results. MATEC Web of Conference. 2018. Volume 230. 201823002037.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Гідравліка і гідропривід 273, 273 / Бакалавріат
2 Машинобудівна гідравліка 133 / Бакалавріат
3 Опір матеріалів 273, 273 / Бакалавріат
4 Технічна механіка рідин та газів 263 / Бакалавріат