Кафедри економічного факультету

Моцна Ірина Володимирівна

Останнє оновлення: Четвер, 15 серпня 2019, 08:56
moznaia

Моцна Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://orcid.org/my-orcid

SCHOLAR

Освіта: У 2008 році закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, номер диплома ДК №017794.

Напрямок наукової діяльності: ефективність роботи залізничного транспорту, менеджмент организації, корпоративна етика

Автор понад 20 наукових праць. У т.ч.: 20 наукових та  5 навчально-методичних праць

Статті у фахових наукових виданнях:

 1. Motsna I.V.Myroshnychenko U.V., Gritsenko N.V. (2018) Increasing competitiveness of passenger rail          transportation amid organizational and structural transformations / International Journal of Engineering & Technology,   vol. 7, No 4.3. - рр. 477 – 481.

 2. Моцна І.В. Зарубіжний досвід проведення реформування залізничного транспорту / Вісник  економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Випуск 34, 2011.  - С. 51-52.

 3. Позднякова Л.А, Моцная И.В. Разработка экономической модели использования парка  грузовых вагонов различной формы собственности / Проблемы экономики и управления на    железнодорожном транспорте (сборник научных трудов). К.: ГЭТУТ, 2011. – С. 118-120.

 4. Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development: Collective monograph  under the editorship of T. Derkach. - International Humanitarian University, Riga, Latvia, 2018. - UDC  339.924EU(477) V 55, ISBN 978-9934-571-29-9. (Myroshnychenko, Yu.V., Motsna I.V.:The IMF  loans: financial assistance or debt burden, рр. 270 – 291).

 5. Моцна І.В. Проблеми розвитку соціального партнерства в Україні та шляхи її вирішення /  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні  відносини та світове господарство. – Вип. 25. – Ужгород: Ужгородський національний    університет, 2019.http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/37.pdf

 Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1  Соціальне партнерство та самоменеджмент

073 «Менеджмент»,

УПЕП/бакалавр

2  Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті

073 «Менеджмент»,

УПЕП/бакалавр

3  Статистика праці

073 «Менеджмент»,

УПЕП/бакалавр