Кафедри економічного факультету

Широкова Олена Миколаївна

Останнє оновлення: Понеділок, 27 липня 2015, 23:31
ShurokovaEN

Широкова Олена Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1982

Освіта: У 2005 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Менеджмент організацій». Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», номер диплома ДК № 056287.

Напрямок наукової діяльності: реформування та реструктуризація залізничного транспорту.

Автор понад 60 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Широковою О.М. видано та підготовлено до друку 14 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних – 10.

Вибрані публікації:

  1. 1. Широкова О.М. Якість транспортного обслуговування в умовах структурних перетворень галузі / О.М. Широкова // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей) – №37, 2012. – Х.: УкрДАЗТ. – С. 169-172.
  2. 2. Широкова О.М. Теоретичні основи дослідження кон’юнктури залізничного транспорту / О.М. Широкова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління» - Вип. 19, 2012. – С. 149-153.
  3. Д3. Широкова О.М. Нові підходи до визначення вартості товарної маси в процесі перевезень на залізничному транспорті / О.М. Широкова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління» - Вип. 20, 2012. – С. 107-111.
  4. Д4. Широкова О.М. Принципи побудови ринків послуг залізничного транспорту / О.М. Широкова, Н.Г. Челядінова // Збірник наукових праць «Економічний аналіз» -Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка” – Вип. 11. Частина 4, 2012. – С. 210-213.
  5. 5. Широкова Е.Н. Нивелирование сопротивлений изменениям на предприятиях железнодорожного транспорта в условиях проведения реформ / Е.Н. Широкова // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта – №3 (45), 2013. – Днепропетровск – С. 7-12.
  6. 6. Широкова О.М. Оптимізація мотивації праці на основі її індивідуалізації / О.М. Широкова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ „ХПІ”. - 2014. - № 32(1075) 2014 - С. 177-182.
  7. 7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» / Ю.М. Юрченко, О.М. Широкова, Н.Г. Челядінова - УкрДАЗТ, м. Харків, 2010. – 32 с.
  8. 8. Збірник задач з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» для студентів всіх спеціальностей та форм навчання / Л.О. Позднякова, М.Д. Жердєв, Ю.М. Юрченко, Н.В. Гриценко, В.Г. Яковенко, О.М. Широкова, В.І. Куделя, В.О. Котик, В.В. Котик, Н.Г. Челядінова, Ю.В. Мірошниченко, Т.О. Тимофеєва – УкрДАЗТ, м. Харків, 2013. – 38 с.
  9. 9. Основи економіки транспорту: Конспект лекцій /Л.О. Позднякова, О.М. Широкова, В.Г. Яковенко, В.В. Котик. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 73 с
  10. 10. Вовк О.В. Система показників ефективності виробництва залізниці: Навч. посіб. / О.В. Вовк, Крихтіна Н.М., Юрченко Ю.М., Широкова О.М. – Харків, 2014. – 148с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Економіка залізничного транспорту 6.030508 / бакалавр;6.030601 / бакалавр
2 Планування діяльності залізничного транспорту 6.030601 / бакалавр
3 Основи економіки транспорту 6.07010102 / бакалавр
4 Управління конфліктами 6.030505/ бакалавр