Кафедри економічного факультету

Єрьоміна Марина Олександрівна

Останнє оновлення: Субота, 08 червня 2019, 11:56
Eromina Maruna Oleksandrivna

Єрьоміна Марина Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1975

Освіта: В 1996 закінчилаХарківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Будівництвозалізниць, шлях і шляхове господарство». В 2005р. Закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій». Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертаціюзахистила у спеціалізованійвченійраді Д64.820.05 при Українськійдержавнійакадеміїзалізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка та управлінняпідприємствами» (за видами економічноїдіяльності), номер диплома ДК № 061492. У 2013 році отримання вченого звання доцент кафедри фінансів. Атестат доцента 12ДЦ№03446

Напрямок наукової діяльності: забезпечення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень за рахунок швидкісного руху

Автор понад 40 наукових робіт. В рамках науково - методичної роботи доцентом Єрьоміной М.О. видано та підготовлено до друку 28 науково - методичних та навчально - методичних розробки, з них навчально-методичних –понад 15.

GoogleScholar профіль:

ORCID ID:

Вибрані публікації:

        

  1. Єрьоміна, М.О. Проблемиціноутворення на залізничномутранспорті / М.О.Єрьоміна // Бизнес Информ. – 2011. - №12 (407). – С. 52 - 55.
  2. Єрьоміна, М.О. Питання розвитку фінансової безпеки залізничного транспорту України / М.О.Єрьоміна, О.В Поколодна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. - №39. - С. 109-113.
  3. Еремина, М.А. Управление эффективностью работы комплекса пассажирского железнодорожного транспорта / М.А.Еремина // Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях: Монография. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), (коллектив авторов) 2013. – 256 с.
  4. Єрьоміна, М.О. Збільшення доходності залізниць за рахунок підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень в умовах реформування / М.О.Єрьоміна // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – Київ, 2013. – № 1.
  5. Еремина, М.А..Пути повышения эффективности работы железнодорожного транспорта Украины за счет корректировки его ценовой политики/ М.А.Еремина // Развитие экономической науки на транспорте: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ: II Международ. науч.-практич. конф. под общ. ред. Н. А. Журавлевой, СПб 6-7 июня 2013 г. /– СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2013.
  6. Єрьоміна, М.О. Забезпечення ефективності роботи українських залізниць за рахунок підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень в умовах реформування / М.О.Єрьоміна // Вагонный парк. Випуск №8(77). – Х.: Железнодорожноеиздательство «Подвижной состав», 2013.
  7. М.О. Єрьоміна, О.А.Криворученко, О.В.Кожемякіна Управління фінансовими ресурсами на підприємствах залізничного транспорту/ «Електронне науково-практичне фахове видання Інфраструктура ринку»
  8. M. Ieromyna V. Dykan, K. Karacharova, O. Kirdina FinancialPrerequisitesfortheImplementationofEUDirectivesattheRailwayTransportinUkraine/ InternationalJournalof «Engineering&Technology».7 (4.3) (2018) 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки спеціальності / ОКР
1 Собівартість і тарифизалізничного транспорту 072 Фінанси, банківська справа та страхування / магістр
Освітняпрограма «Управлінняфінансами, банківська справа та страхування»
2 Економетрика 072 Фінанси, банківська справа та страхування/бакалавр
3 Фінансипідприємств 072 Фінанси, банківська справа та страхування/бакалавр
4 Управління ризиками у трейдингу 072 Фінанси, банківська справа та страхування / магістр
Освітняпрограма «Управлінняфінансами, трейдинг на світовихфінансових ринках»