Кафедри економічного факультету

Єрмоленко Олексій Анатолійович

Останнє оновлення: Субота, 08 червня 2019, 12:01
Ermolenko Oleksiu Anatoliuovich

Єрмоленко Олексій Анатолійович
кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1978

Освіта: У 2000 році закінчив Харківську академію залізничного транспорту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит». Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), номер диплома ДК № 05806. Тема дисертації: Інформаційне забезпечення процесу управління промисловими підприємствами залізничного транспорту

Напрямок наукової діяльності: інформаційне забезпечення процесу управління промисловими підприємствами залізничного транспорту.

Автор понад 50 наукових робіт.

GoogleScholar профіль:

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Єрмоленко О.А. Совершенствованиеналоговойсистемы республіки Азербайджан в современныхусловиях / О.А. Єрмоленко, Т.Э. Зейналлиоглы // Вісник економіки транспорту (збірник науково-практичних статей)-УкрДАЗТ, Випуск № 46 (спецвипуск).- 2014. С267-171. (фахове видання)
 2. Єрмоленко, О.А. Фінансове планування в умовах невизначеності / О.А. Єрмоленко, К.О. Григоренко// Вісник економіки транспорту і промисловості, №50. – Харків: УкрДУЗТ, 2015 – С.230-232 (Фахове видання)
 3. Єрмоленко, О.А. Проблеми довгострокового фінансового планування в сучасних умовах / О.А. Єрмоленко, С.Ю. Килюшик // Науковий вісник Ужгородського національного університету №. 7 том 1 – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – С.163-165 (Фахове видання)
 4. Єрмоленко, О.А. Внутрішній фінансовий контроль підприємства та його роль в умовах кризи / Тези доповіді. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. –№54 . – С.106-107 (Фахове видання)
 5. Єрмоленко, О.А. Методичні основи оцінки економічної ефективності функціонування інформаційних систем / О.А. Єрмоленко // Економіка і фінанси, № 2 . – С.37-46
 6. Єрмоленко О.А. Методичніосновиоцінкиекономічноїефективностіфункціонуванняінформаційних систем /Єрмоленко О.А. // Економіка і фінанси: Науковий журнал. Дніпропетровськ: 2017 – № 2 . – С.37-46
 7. Єрмоленко О.А. Оцінкавпровадженняінформаційних систем управління та їхвплив на економічнуефективністьроботипідприємства / О.А. Єрмоленко // Причорноморськіекономічністудії: Науковий журнал. Одеса: 2017. – Випуск 22. – С.96-100 
 8. Yermolenko O. InfrastructureBondsas a FundingToolforAttractingFinancialResourcesforFinancingRailwayModernizationProjectswithintheFrameworkof PPP inUkraine / O.A. Yermolenko, О.О. Kokovikhina, D.І Boiko, N.M. Lysonkova / InternationalJournalof «Engineering& Technology»,7 (4.3), 2018. – P. 573 – 577.
 9. Єрмоленко О.А. Аналізвпливувнутрішніх та зовнішніхзагрозна фінансовубезпекупідприємства /Єрмоленко О.А., Гречихін В.Р.// Приазовськийекономічнийвісник. Електроннийнауковий журнал.– Запоріжжя. – Класичнийприватнийуніверситет. –№5(10). – 2018. – 450 с. – С.200-203 (фаховевидання)
 10. Єрмоленко О.А. Визначенняорганізаційнихскладників систем корпоративного управління в сучаснихумовах /Єрмоленко О.А., Долженко К.А.// Інфраструктура ринку: Електроннийнауково-практичний журнал. Причорноморськийнауково-досліднийінститутекономіки та інновацій, Одеса. – 2018. – випуск 24. – 470 с. – С.150-156
 11. Єрмоленко О.А. Оцінка економічної ефективності інформаційних системкомерційного підприємства на основі комбінованогометоду розподілуспільного економічного результату/Єрмоленко О.А.// Економіка і суспільство: електронненауковефаховевидання. Мукачівський державнийуніверситет, Мукачево. – 2019. – випуск 20. – 795с. – С.763-769

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки спеціальності / ОКР
1 Бюджетна система 072 Фінанси, банківська справа та страхування
2 Оцінка вартості бізнесу 072 Фінанси, банківська справа та страхування