Кафедри економічного факультету

Машошина Тетяна Вікторівна

Останнє оновлення: Субота, 08 червня 2019, 13:16
Mashoshuna Tetyana Volodumurivna

Машошина Тетяна Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1969

Освіта: У 1991 році закінчила Харківський інститут інженерів міського господарства за спеціальністю «Економіка і організація будівництва». Кандидат економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.26.056.03 при Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», номер диплома ДК №007101. Доцент кафедри фінансів, атестат доцента 12 ДЦ№040332.

Напрямок наукової діяльності: ціноутворення у будівництві.

Автор 37 наукових робіт. В рамках науково - методичної роботи доцентом Машошиною Т.В. видано та підготовлено до друку 29 науково - методичних та навчально - методичних розробки, з них навчально-методичних - 8.

Google Sholar

ORCID ID:

Вибрані публікації:

 1. Машошина Т.В.Методика визначення витрат праці, які не підлягають прямому кількісному обліку при розробленні проектно-кошторисної документації/Т.В. Машошина// Будівництво України: науково-виробничий журнал. – Київ, 2012. – №6. – С. 17-21
 2. Машошина Т.В. Основні економічні закони, які впливають на процес розробки проектно-кошторисної документації та фінансовий результат діяльності проектних організацій / Т.В. Машошина // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 42. – С.315-318.
 3. Машошина Т.В. Сучасний стан системи ціноутворення у будівництві та шляхи його подальшого удосконалення / Т.В. Машошина // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 46. – С.178-181.
 4. Машошина Т.В. Систематизация зарубежного опыта в области экономики строительства / Т.В. Машошина // Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. – Київ: Академія муніципального управління, ТОВ «Аналітик», 2014. – №7. – С. 10-12.
 5. Машошина Т.В. Мониторинг системы ценообразования в строительстве и её влияние на деятельность проектных организаций / Т.В. Машошина
 6. Машошина Т.В. Актуальні проблеми економічної діяльності підприємств будівельної галузі / Т.В. Машошина // Ефективна економіка: електронне наукове видання. – 2014. – № 9.
 7. Машошина Т.В. Монографія. Смета.Проектирование. Строительство. Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 136 с.
 8. Машошина Т.В. Економічні засади формування вартості проектних робіт// Регіональна, галузева та суб’єктивна економіка України на шляху до євроінтеграції» Матеріали IX-ї міжн.наук.-практ. конф.(19-20 квітня 2017р., м.Харків).-Харків:ХНУБА,2017.-С.168-170.
 9. Машошина Т.В. Транспарентність економічної природи договірних цін на проектні роботи // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: тези доповідей ХIII-ї наук.-практ. міжнар. конф. (2-4 червня 2017 р., м . Харків). – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – С. 125-126.
 10. Mashoshina T.V., Bormotova M.V., Bronza S.D. , Troinikova O.M. Qualimetric Approach in Determining the Investment Attractiveness of a Ukrainian Railway Entity/ M.V.Bormotova.,S.D.Bronza.,T.V.Mashoshina., O.M.Troinikova// International Journal of Engineering&Tehnology, vol. 7, № 4.3(2018).-S.607-611 (Scopus) www.sciencepublo.com/index.php/IJET
 11. Машошина Т.В., Тройнікова О.М., Ефективне використання суспільних благ в умовах об’єднання територіальних громад // Економіка, фінанси, право. - Київ. -2018.- №5/3. -С.24-29. (фахове видання) http://konferencia.com.ua/images/_archieve/2018/efp%2005-3%202018.pdf
 12. Машошина Т.В., Тройнікова О.М., Вплив транспортної інфраструктури на інвестиційну привабливість регіону //Економіка, фінанси, право. Київ. -2018.- №6/4. –С.9-13.(фахове видання)http://konferencia.com.ua/images/_archieve/2018/efp%2006-4%202018.pdf

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Економіка і фінанси підприємств 073 Менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / бакалавр
2 Проектне фінансування 072 Фінанси і кредит/бакалавр
3 Економіко-фінансова діяльність підприємств 074 Будівництво/бакалавр
074 Залізничні споруди та колійне господарство/бакалавр
4 Фінансування бізнес-проектів 072 Фінанси, банківська справа та страхування / бакалавр
5 Бізнес-планування 072 Фінанси, банківська справа та страхування / бакалавр