Кафедри економічного факультету

Прудіус Юлія Сергіївна

Останнє оновлення: Субота, 08 червня 2019, 13:27
Прудіус Юлія Сергіївна

Прудіус Юлія Сергіївна
асистент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1989

Освіта: У 2011 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси" та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. З вересня 2012 року є здобувачем Українського державного університету залізничного транспорту. З листопаду 2016 р. є асистентом кафедри управління державними і корпоративними фінансами Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: оцінка вартості підприємств при злиттях та поглинаннях.

Автор понад 8 наукових робіт. Асистентом опубліковано 8 наукових праць, з них 7 за напрямом дисертаційного дослідження.

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Прудіус Ю. С. Оцінка підприємства при злиттях та поглинаннях [Текст] / Ю. С. Прудіус, І. Ю. Зайцева // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук. – практ. статей). – Харків, 2012. – Вип. 38. – с. 179 – 182.
  2. Прудіус Ю. С. Визначення ризиків підприємства – ініціатора при оцінці об’єкту інтеграційного перетворення на різних етапах життєвого циклу угоди M&A [Текст] / Ю. С. та ін. // Сучасні тенденції управління розвитком організаційно – економічних систем (новий погляд): колективна монографія / Заг. ред. д.е.н., професора Р. Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2014. – с. 438 – 448.
  3. Прудіус Ю. С. Аналіз основних мотивів при здійсненні угод по злиттях чи поглинаннях [Текст] / Ю. С. Прудіус // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук. – практ. статей). – Харків, 2014. – Вип. 46. – с. 223 – 228.
  4. Прудіус Ю. С. Особливості угод по злиттях та поглинаннях на ринку з підвищеними ризиками [Текст] / Ю. С. Прудіус // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук. – практ. статей). – Харків, 2014. Вип. 46 .
  5. Прудиус Ю. С. Трансграничные слияния и поглощения как фактор повышения конкурентной борьбы в условиях глобализации [Текст] // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 70 – річчю Буковинського державного фінансово – економічного університету (м. Чернівці, 15 жовтня 2014 року) / гол. ред. В. В. Прядко. – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 155 - 156
  6. Prudius Y. Some aspects of Ukraine participation in word globalization processes [Текст] // Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в контексті міжнародних інтеграційних процесів: Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції студентів та молодих вчених (24 – 25 жовтня 2007 р., м. Донецьк). – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С. 72 – 75
  7. Ю.С. Прудіус, І.Ю.Зайцева, О.А. Карлова, SpecificFeaturesofMergersandAcquisitionsintheTransportIndustry/ InternationalJournalofEngineering&Technology, 7 (4.3) (2018) 612-616
  8. Y.PrudiusI.Zaitseva,M.Ieromyna,  ConductingIcosas modernInvestmentApproachforImplementationofInnovationsfortheUkrainianRailwayTransport/  nter nternationalJournalonternationalJournalofEngineering&Technology, Vol 7, No 4.3 (2018).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплинаКод направления подготовки специальности / ОКР
1 Банківська система 072 Фінанси, банківська справа та страхування / магістр
2 Біржова справа 072 Фінанси, банківська справа та страхування / магістр
3 Фінансовий аналіз банківської діяльності 072 / бакалавр