Стешенко Олена Дамирівна

Останнє оновлення: Четвер, 14 листопада 2019, 15:14
Steshenko Olena Damurivna

Стешенко Олена Дамирівна
кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1973

Освіта: У 1995 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності». Кандидат економічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у 2000 році у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України 08.02.03 - «Організація управління, планування і регулювання економікою». Тема дисертації – «Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства»

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення механізму страхування підприємницьких ризиків.

Автор понад 90 наукових праць. підготовлено до друку 95 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних - 54

GoogleScholar профіль:

ORCID ID:

Вибрані публікації:

  1. Стешенко О.Д.. Управління ризиками: навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 124 с. З грифом МОН
  2. Стешенко О.Д. Економічні ризики: навч. посібник: Харків, УкрДАЗТ, 2011. – 136 с.
  3. Стешенко О.Д. Страхові послуги: навчальний посібник. // Харків, УкрДАЗТ, 2012. – 188 с.
  4. Стешенко О.Д., Нікітенко А.Л.Управління кредитними ризиками комерційного банку// Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип.42. – 2013. – С.327-330.
  5. Стешенко О.Д., Красовська Х.В. Управління кредитним портфелем комерційного банку// Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип.42. – 2013. – С.390-393.
  6. Стешенко О.Д., Мінаєва О.В. Страхування в системі управління банківськими ризиками// Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип.54. – 2016. – С.398-402.
  7. СтешенкоО.Д .,СаленкоО.В , МасалигінаВ.В./ FinancialandEconomicStabilityofRailwaySectorintheContextofGlobalizationandIntegration / InternationalJournalofEngineering&Technology, 7 (4.3) (2018)
  8. Стешенко О. Д., Бєлашова В. О. Дослідження ризиків та страхування в готельно-ресторанному бізнесі та управління ними / Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21 (61). ‒ Т.2. С.100-107.
  9. СтешенкоО.Д., Бугайова І.О. Проблеми страхування банківських ризиків/ Приазовський економічний вісник. - №6 (11). – 2018.С.486-489
  10. Стешенко, О. Д. , Саленко, О. В., Дослідженнявпливусоціальнихризиків на результативністьорганізаційтранспортного будівництва/ Вісниксоціально-економічнихдосліджень :зб. наук. праць (ISSN 2313-4569); заред. : М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса :Одеськийнаціональнийекономічнийуніверситет. 2019. № 1 (69).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Ризикологія 072/бакалавр
2 Страхування 072/бакалавр
3 Страхові послуги 072/бакалавр
4 Соціальне страхування 072/бакалавр
5 Страховий менеджмент 072/магістр