Кафедри факультету УПП

Балака Євген Іванович

Останнє оновлення: Вівторок, 03 квітня 2018, 07:55
Балака Євгеній Іванович

Балака Євгеній Іванович
кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1947

Освіта: У 1971 році закінчив Харківський державний університет ім. А.М.Горького за спеціальністю «Планування промисловості».

Науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено в 1991 році зі спеціальності «Економіка, планування, організація, управління народним господарством та його галузями».

Вчене звання доцента кафедри економіки транспорту присвоєно в 1994 році.

Загальний стаж наукової роботи складає 41 рік, в тому числі стаж науково – педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації – 26 років.

Основні етапи науково – педагогічної діяльності: Старший інженер, старший науковий співробітник, завідуючий сектором Всесоюзного науково – виробничого об'єднання «Союзтурбогаз»; старший науковий співробітник, завідуючий сектором, завідуючий відділом Науково дослідного інституту автоматизації управління та виробництва; старший викладач, доцент кафедри економіки транспорту, докторант Української державної академії залізничного транспорту; доцент, професор кафедри економіки та галузевого менеджменту; професор кафедри управління вантажною і комерційною роботою, професор, доцент кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки економічної ефективності виробництва та інноваційних рішень. Підготував 5 кандидатів наук. Має 185 публікації, з них 123 наукових (в т.ч. 2 монографії) та 62 навчально – методичного характеру (в т.ч. 4 навчальних посібника. 2 з яких рекомендовано Радою галузевої Асоціації «Укртрансвуз», а 2 – Міністерством освіти і науки України).

За період з 2010 по 2017 роки має 37 публікації, з них 23 наукових (в т.ч. 1 монографія) та 14 навчально – методичного характеру.

Профіль GoogleScholar

The Open Researcher & Contributor ID (ORCID)

Вибрані публікації:

Назва роботи Вихідні дані Автори
1 Прогнозування основних показників функціювання малодіяльних ділянок залізниць Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції.-Д.:ДНУЗТ.2010 р. А.В. Зорін
2 Обгрунтування необхідності розробки економічної системи приміського пасажирського залізничного транспорту Проблеми економіки транспорту: Тези доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції.-Д.:ДНУЗТ.2010 р. О.В. Семенцова
3 Концепція побудови економічної системи приміського пасажирського залізничного транспорту Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2010. – №35 – С. О.В. Семенцова
4 Методичні підходи до визначення загальної тривалості приміської поїздки, як фактора конкуренції різних видів транспорту Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – К.: ЕТУТ, 2010. – Вип. 15 – С. 139-147 О.В. Семенцова
5 Концепція системного підходу до реформування залізничного транспорту України Залізничний транспорт України. – 2011. – №5 – С. 6-8. М.І. Данько,
О.І. Зоріна,
О.В. Семенцова
6 Аспекти реформування системи залізничного транспорту України Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – К.: ЕТУТ, 2011. – Вип. 18 – С. 33-39 О.І. Зоріна,
О.В. Семенцова
7 Визначення собівартості перевезень пасажирів у приміському сполученні в умовах функціонування операторів залізничних перевезень Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – №35 – С. 39-43. О.В. Семенцова,
О.Л. Васильєв
8 Функціонально-вартісний аналіз як форма системного підходу при створенні програми реформування залізничного транспорту України Залізничний транспорт України. №1. – 2012. – С. 21-24 Данько М.І.,
Зоріна О.І.,
Семенцова О.В.
9 Економічна оцінка доцільності впровадження системи автоведення на приміських електропоїздах південної залізниці Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2012, вип.129– С. 100-110. М.М.Бабаєв
10 Концепція диверсифікації залізничного транспорту України на основі створення регіональних транспортно-логістичних кластерів Залізничний транспорт України №6. – 2012. – С. 24-28. Альошинський Є.С.
Шульдінер Ю.В.
Світлична С.О.
Сіваконева Г.О.
11 Монографія Управління приміським пасажирським транспортом Украіни Х.:УкрДАЗТ, 2012. – С.154 с.: іл.: Бібліограф. 19 с. М.І. Данько,
О.В. Семенцова,
Н.М. Островерх
12 Передумови створення транспортно-логістичних кластерів у межах міжнародних транспортних коридорів Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013, вип. 42 – С. 9-10. Альошинський Є.С.
Світлична С.О.,
СіваконеваГ.О.
13 Розроблення стратегічних принципів формування транспортно-логістичного кластера Харківського регіону Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2013, вип.136. – С.406-407 Альошинський Є.С.,
Світлична С.О.,
СіваконеваГ.О
14 Прогнозування обсягів вантажних перевезень через Одеський морський торговельний порт на основі кореляційно-регресійного аналізу Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2014 вип.150. – С.4-5 Альошинський Є.С.,
С.О. Світлична,
С.О. Рижонков
15 Організаційний аспект відродження та розвитку залізничного туризму на основі кластерізації Технологический аудит и резервы производства 2014, № 1/2(15). – С.41-44 Сіваконева Г.О.
16 Прогнозування показників контейнерообігу Одеського морського торговельного порту на основі кореляційно-регресійного аналізу Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2014 вип.143. – С.311 С.О. Світлична
17 Діалектика логістики і задачі сьогодення: кластерізація та підготовка фахівців Залізничний транспорт України № 3-4, 2016. – С.8 - 14. Альошинський Є.С.,
Резуненко М.Є.
18 Підходи до проблеми адаптації шкільного курсу математики до вимог вищої школи Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб.наук.праць. – Вип.45(49): Ч.2. – Харків : НТУ"ХПІ", 2016. – С. 97-108 Альошинський Є.С.,
Резуненко М.Є.
19 Раціоналізація митних процедур в умовах міжнародної транспортної діяльност Українська залізниця № 7-8 (49-50), 2017. – С. 35-38 Альошинський Є.С.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 «Економічна оцінка інноваційних проектів на транспорті» 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Магістр