Кафедри механіко-енергетичного факультету

доцент, к.т.н. Дацун Юрій Миколайович

Останнє оновлення: П'ятниця, 28 лютого 2020, 06:43
Dacun

Дацун Юрій Миколайович
Кандидат технічних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1978
Освіта: У 2001 році закінчив ХарДАЗТ за спеціальністю „Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)”. Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 2006 році зі спеціальності «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів».
Вчене звання доцента кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу присвоєно у 2011 році.
Напрямок наукової діяльності: Удосконалення стратегій обслуговування та ремонту тягового рухомого складу. Розробка методів оцінки локомотиворемонтних виробництв. Розробка автоматизованого випробувального обладнання локомотиворемонтних виробництв.
Автор 75 публікацій, з них 68 наукових, 1 патент та 6 навчально-методичного характеру.

SCOPUS профіль

ORCID профіль

GoogleScholar профіль

 Вибрані публікації:

  1. Устенко О.В., Дацун Ю.М. Визначення ресурсу тепловозних дизелів // Зб. наук. праць – Харків: УкрДАЗТ, 2003. – Вип. 53. – С. 107 – 114.
  2. Дацун Ю.М. Удосконалення керування процесом прогріву тепловозних дизелів з використанням методів нечіткої логіки // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – Вип. 68. – С. 232 – 238.
  3. Жалкін С.Г., Дацун Ю.М. Визначення індивідувальних параметрів охолодження елементів водяної системи тепловоза // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – Вип. 76. – С. 34 – 40.
  4. Дацун Ю.М., Старчик І.Г. Щербаков О.О. Формулювання критеріїв вибору електронного діагностичного та вимірювального обладнання для локомотиворемонтного виробництва // Зб. наук. пр. –Харків: УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 96. – С. 142-146.
  5. Дацун Ю.М., Щербаков О.О. Визначення факторів, що впливають на якість ремонту паливної апаратури дизелів тепловозів// Зб.наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 107. – С. 192 – 197.
  6. Пат. на корисну модель №106911 Автоматизований стенд для випробування паливних форсунок тепловозних дизелів / №u 201511395; заяв. 19.11.2015; опубл. 10.05.2015, Бюл. №9. – 5с.
  7. Дацун Ю. М. Визначення ступеню впливу технологічних процесів ремонту на справність вузлів тягового рухомого складу / Ю.М. Дацун // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. - №1/7 (79). – С 56-61
  8. Дацун, Ю.Н. Построение функций принадлежности нечеткого классификатора стратегий содержания узлов локомотивов / Ю.Н. Дацун // Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона. - 2016, №4(9). - С. 22-25
  9. Tartakovskyi E., Ustenko O., Puzyr V.,  Datsun Y. Systems Approach to the Organization of  Locomotive Maintenance on Ukraine Railways / E. Tartakovskyi, O. Ustenko, V. Puzyr,  Y. Datsun // Rail Transport — Systems Approach / Ed. A. Sładkowski. – Cham: Springer, 2017. pp. 217-239. doi: 10.1007/978-3-319-51502-1_5.
  10. 10. Дацун Ю. Оцінка рівня відповідності локомотиворемонтного виробництва [Електронний ресурс] / Ю. Дацун // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2017. – N 3(69). – Режим доступу: DOI: 10.15802/stp2017/103937.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Освітня програма Рівень вищої освіти 
1 Основи автоматики та автоматизації виробничих процесів у локомотивному господарстві 273 ЛЛГВРС  другий (магістерський)
2 Технологія ремонту локомотивів 273 ЛЛГВРС другий (магістерський)
3 Системи діагностування рухомого складу 273 ЛЛГВРС другий (магістерський)
4 Основи технології ремонту локомотивів 273 ЛЛГ перший (бакалаврський)
5 Основи технології ремонту ВШРС 273 ВРС перший (бакалаврський)