Кафедри механіко-енергетичного факультету

професор, д.т.н. Горобченко Олександр Миколайович

Останнє оновлення: Понеділок, 20 листопада 2017, 08:52
Gorobchenko

Горобченко Олександр Миколайович,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік народження: 1977
Освіта: У 2003 р. році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного трансопорту», кваліфікація інженер шляхів сполучення – механік (диплом з відзнакою).
Доктор технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Розвиток наукових основ функціонування ергатичної системи «локомотивна бригада-поїзд». Науковий консультант – д.т.н., проф. Е.Д. Тартаковський.
Напрямок наукової діяльності: інтелектуальні системи на залізничному транспорті, системи підтримки прийняття рішень, удосконалення тягових властивостей рухомого складу.
Автор понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок та 4 патентів.
Трудовий шлях: слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста тепловозу, машиніст тепловозу, старший викладач, доцент, декан факультету, професор.

ORCID профіль
GoogleScholar профіль

Вибрані публікації:
1. Gorobchenko, O. Development of intelligent control system for locomotives [Electronic resourse] / Olexandr Gorobchenko // [Transport & Logistics. International Journal, 2014]. – Vol. 14. – Mode of access: World Wide Web: http://ulpad.fberg.tuke.sk/transportlogistics/wp-content/uploads/Gorobchenko_UA1.pdf. – Title from the screen.
2. Горобченко, А. Н. Защитные функции интеллектуальных систем локомотива [Текст] / А. Н. Горобченко // Мир транспорта. – М.:МГУПС, 2015. – №3. – С.192 – 199.
3. Горобченко, О. М. Розробка методу оцінки факторів, що впливають на дії локомотивних бригад в нештатних ситуаціях [Текст] / О. М. Горобченко // Зб. наук. пр. Донецького ін-ту залізнич. трансп. – 2010. – Вип. 24. – С.131 – 143.
4. Горобченко, О. М. Визначення параметрів функції корисності рішень СППР для локомотивних бригад [Текст] / О. М. Горобченко // Зб. наук. пр. Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – 2014. – Вип. 149. – С. 80 – 87.
5. Горобченко, О. М. Розробка математичної моделі динамічної бази знань для інтелектуального керування локомотивом [Текст] / О. М. Горобченко // Зб. наук. пр. Донецького ін-ту залізнич. трансп. – 2013. – Вип.33. – С.189 – 192.
6. Tartakovsky, E.D. The evalution of the “driver-locomotive” ergatic system performance quality [Text] / E.D. Tartakovsky, A.N. Gorobchenko, A.O. Antonovych // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects. Theses of International Scientific conference 3-12 May 2017 Dresden (Germany) - Paris (France). - Severodonetsk: 2017. - P.190-192.
7. Tartakovskyi E., Gorobchenko O., Antonovych A. Improving the process of driving a locomotive through the use of decision support systems //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Т. 5. – №. 3 (83). – С. 4-11.
8. Горобченко, О. М Формалізація задачі поточної оцінки безпеки руху при управлінні локомотивом [Текст] / О. М. Горобченко // Зб. наук. пр. Держ. екон.-технолог. ун-ту трансп. – 2014. – Вип. 24. – С. 214 – 221.
9. Горобченко, О. М. Методологічні основи побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень для локомотивних бригад. [Текст] / О. М. Горобченко // Международный информационный научно-технический журнал "Локомотив-информ". – 2014. – №8. – С. 12-13.
10. Горобченко, О. М. Корегування функцій машиніста локомотива за допомогою систем підтримки прийняття рішень [Текст] / О. М. Горобченко // Международный информационный научно-технический журнал "Локомотив-информ". – 2011. – №5.– С. 4–5.
11. Горобченко, О. М. Використання теорії марківських процесів при проектуванні моделі переходу і спостереження інтелектуальних агентів керування локомотивом [Текст] / О. М. Горобченко // Зб. наук. пр. Донецького ін-ту залізнич. трансп. –2011. – Вип.27. – С.95 – 99.
12. Горобченко, А. Н. Определение диагностического веса параметров локомотива, заданных нечеткими числами [Текст] / А. Н. Горобченко // Зб. наук. пр. Донецького ін-ту залізнич. трансп. –2008. – Вип.13. – С.81 – 86.
13. Горобченко, О. М. Методологія визначення величини параметру складності нештатної ситуації під час ведення поїзду [Текст] / О. М. Горобченко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – Д.: ДНУЗТ, 2014. – № 6 (54). – С.50 – 58.
14. Горобченко, О. М. Розробка теоретичних основ системи самонавчання інтелектуальних агентів керування локомотивами [Текст] / О. М. Горобченко // Зб. наук. пр. Донецького ін-ту залізнич. трансп. – 2014. – Вип.37. – С. 99-103
15. Бутько, Т. В. Обгрунтування виду функції приналежності нечітких параметрів локомотивних інтелектуальних систем керування [Текст] / Т. В. Бутько, О. Б. Бабанін, О. М. Горобченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №1(73). – С.4-7.
16. Бутько, Т. В. Моделювання керуючої діяльності машиніста локомотива за допомогою теорії нечітких графів [Текст] / Т. В. Бутько, О. М. Горобченко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – Д.:ДНУЗТ, 2015. – № 2 (56). – С.88–96.

Основні навчальні дисципліни, які викладає

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Системи діагностики локомотивів Спеціальність 273 "Залізничний транспорт"/ Магістр
2 Інтелектуальні технології в локомотивному господарстві Спеціальність 273 "Залізничний транспорт"/ Магістр