Кафедри механіко-енергетичного факультету

старший викладач Коваленко Віталій Іванович

Останнє оновлення: Понеділок, 05 березня 2018, 08:17
KovalenkoVI
Коваленко Віталій Іванович

1980 року народження,

старший викладач

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 2002 р. закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)», кваліфікація «магістр-механік залізничного транспорту» (диплом  ХА №21095972). У 2002 р. вступив до аспірантури УкрДАЗТ, працює над дисертацією.

Напрямок наукової діяльності:  сезонне регулювання дизелів тепловозів, діагностика технічного стану дизелів, вплив сезонних факторів на ефективність використання тепловозних енергетичних установок.

Автор: 18 наукових та учбово-методичних праць, 1-го винаходу.

Організаційна робота: є відповідальним за організацію та проведення навчальної і виробничої практик на кафедрі «Експлуатація та ремонт рухомого складу». Виконує обов’язки куратора студентської групи. 

ORCID профіль
GoogleScholar профіль

Вибрані публікації:

1. Жалкін Д.С., Коваленко В.І. Аналіз сезонних коливань ефективності системи технічного обслуговування та ремонту локомотивів. – Журнал // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2005.-№5 – С.43-47.

2. Жалкін Д.С., Коваленко В.І., Квасов С.Ф. Моделювання та аналіз сезонних коливань показників надійності локомотивів. – Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2005. – Вип 68 – С. 131-143.

3. Коваленко В.І. Прогнозування показників ефективності використання локомотивів на основі нейронних мереж. – Журнал // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – 2005. - №8 – С.40-44.

4. Коваленко В.І. Аналіз існуючої системи технічного обслуговування та ремонту локомотивів з урахуванням кліматичних умов їх експлуатації. – Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2006. – Вип. 76 – С. 47-56.

5. Жалкін Д.С., Коваленко В.І. Обгрунтування неоднорідності дії експлуатаційних факторів на систему технічного обслуговування та ремонту локомотивів в межах України. – Збірник наукових праць КУЕТТ. – 2006. – Вип. 10 – С.81-84.

6. Коваленко В.І. Застосування методів математичної статистики при визначенні умовних кліматичних зон експлуатації локомотивів. – Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. – Вип.136 – С.328-329.

7. Коваленко В.І. Оцінка неоднорідності впливу кліматичного фактору на показник надійності локомотивів / В.І. Коваленко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту —  2015.—Вип.151 —С.73-74.

8. Теоретичні основи підвищення енергетичної ефективності використання тепловозів: Звіт про НДР заключ: Українська держ. академія залізничн. трансп.; кер. Жалкін Д.С. викон.: Коваленко В.І. [та ін.] – Х., 2012. - № ДР 0109U001184. УДК.629.442.3:621.436.

9. Зниження витрат палива та шкідливих викидів енергетичними установками під час експлуатації дизель-поїздів: Звіт про НДР заключ: Українська держ. академія залізничн. трансп.; кер. Жалкін Д.С. викон.: Коваленко В.І. [та ін.] – Х., 2015. - № ДР 0114U000086. УДК.620.9-629.42

10.Підвищення енергоефективності тягового рухомого складу залізниць з гідропередачею потужності: Звіт про НДР заключ: Український держ. університет залізничн. трансп.; кер. Жалкін Д.С. викон.: Коваленко В.І. [та ін.] – Х., 2017. - № ДР 0116U005478. УДК.620.9-629.42

11. Система змащення двигуна внутрішнього згоряння / А.М. Кравець, Д.С. Жалкін, В.Г. Пузир, А.О. Бабенко, С.Г. Жалкін, В.Г. Кравець, О.Д. Жалкін, В.І. Коваленко, І.Г. Крамчанін – А. с. на винахід 

№ 96252 (51) МПК (2011.01): F01M 9/00; Заявлено 16.03.2011; Опубліковано 10.10.2011 р., Бюлетень № 19/2011.

12. Агулов А.Ф., Коваленко В.І. Розрахунок основних параметрів тепловоза. – Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Теорія та конструкція локомотивів». - Харків, УкрДАЗТ, 2012. – 52 с.

13. Жалкін С.Г., Жалкін Д.С., Устенко О.В., Теслик А.Г., Аулін Д.О., Коваленко В.І., Ходаківський А.М. – Аналіз та порівняння характеристик локомотивів. – Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Загальний курс залізниць і рухомого складу». – Харків, УкрДАЗТ, 2013.-42 с.

14. Жалкін С.Г., Жалкін Д.С., Устенко О.В., Теслик А.Г., Агулов А.Ф., Аулін Д.О., Коваленко Д.М., Коваленко В.І., та їн. – Аналіз вписування локомотива в криву. – Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Загальний курс залізниць і рухомого складу», «Теорія та конструкція локомотивів». – Харків, УкрДАЗТ, 2014.-73 с.

15. Фалендиш А.П., Агулов А.Ф., Коваленко В.І., Зіньківський А.М. – Перспективи розвитку тягового рухомого складу. – Методичні вказівки для магістрів різних форм навчання спеціальності «Локомотиви та локомотивне господарство». – Харків, УкрДАЗТ, 2014. – 35 с.

16. Агулов А.Ф., Коваленко В.І., Сумцов А.Л. – Розрахунок охолоджуючого пристрою дизелів тепловозів. Методичні вказівки для студентів різних форм навчання спеціальності «Залізничний транспорт». – Харків, УкрДУЗТ, 2017. – 40 с.

17. Чигирик Н.Д., Коваленко В.І., Сумцов А.Л. –Наскрізна програма практики студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Локомотиви та локомотивне господарство». – Харків, УкрДУЗТ, 2015. – 32 с.

18. Коваленко В.І. –Робоча програма виробничої практики студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Залізничний транспорт». – Харків, УкрДУЗТ, 2016. – 23 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Теорія та конструкція локомотивів

Спеціальність 273 "Залізничний транспорт"

2 Логістичні процеси в локомотивному господарстві

Спеціальність 273 "Залізничний транспорт"