Кафедри механіко-енергетичного факультету

професор, д.т.н. Жалкін Денис Сергійович

Останнє оновлення: Понеділок, 05 березня 2018, 08:08
ZalkinDS

Жалкін Денис Сергійович
1963 року народження
доктор технічних наук, професор

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 1985 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Тепловози та тепловозне господарство».
Доктор технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 в Український державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», номер диплома ДД №000970.
Напрямок наукової діяльності - сезонне регулювання дизелів локомотивів, діагностування технічного стану, моделювання впливу сезонних факторів на процеси експлуатації та ремонту тепловозів, оптимізація обсягів та періодичності робіт при експлуатації тепловозів у різні сезони року.
Автор понад 90 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи професором Жалкіним Д.С. видано та підготовлено до друку 98 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних - 19.

ORCID профіль

GoogleScholar профіль

Вибрані публікації:
1. Жалкин, Д.С. Влияние угла опережения подачи топлива на экономичность и надежность работы дизелей типа 10Д100 [Текст]: Межвузовский сборник научных трудов Днепропетровского ин-т инж. ж.д. тр-та /Д.С.Жалкін//- Днепропетровск: ДИИТ, 1991. - С.52-55.
2. Жалкін, Д.С. Системний підхід до сезонного регулювання локомотивних енергетичних установок [Текст]: Зб. наук. пр. / Д.С.Жалкін, Е.Д.Тартаковський // - Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип.44. - С.48 -55.
4. Жалкін, Д.С. Застосування методів вейвлет – аналізу для аналізу якості функціонування тепловозів [Текст]: Інфор. - керуючі системи на залізн. трансп. / Д.С.Жалкін// -Харків, 2003. -№4. - С. 74-76.
4. Жалкін, Д.С. Методи підвищення енергетичної ефективності тепловозів [Текст]: Зб. наук. праць /Д.С.Жалкін// - Донецьк: ДонІЗТ, -2012 - Вип. 34. - С. 71-75.
5. Жалкін, Д.С. Удосконалення технології технічного обслуговування маневрових тепловозів [Текст]: Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту /Д.С.Жалкін // - Донецьк: ДонІЗТ, 2013. - Вип. 36. - С.148-152.
6. Жалкін, Д.С. Удосконалення екіпірування маневрових тепловозів [Текст]: Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту / Д.С. Жалкін // - Харків: УкрДАЗТ, 2013. - Вип. 142. - С. 66-71.
7. Жалкін, Д.С. Нечітке сезонне керування енергетичною установкою тепловоза [Текст]: Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. / Д.С.Жалкін // - Харків: УкрДАЗТ, 2013. - № 6. - С. 56-60.
8. Жалкін, Д.С. Проектування енергетичної установки локомотива [Текст]: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" Частина 1/Д.С.Жалкін, С.Г.Жалкін, А.Ф. Агулов // - Харків: УкрДАЗТ, 2011. - 38с.
9. Жалкін, Д.С. Визначення основних розмірів деталей локомотивних енергетичних установок [Текст]: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" Частина 2 /Д.С.Жалкін, С.Г.Жалкін, А.Ф. Агулов // - Харків: УкрДАЗТ, 2013. - 50с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Локомотивні енергетичні установки Спеціальність 273 "Залізничний транспорт"
2 Експлуатаційні матеріали, основи технології проектування Спеціальність 273 "Залізничний транспорт"
3 Енергоаудит тяги поїздів Спеціальність 144 "Теплоенергетика"
4 Підвищення паливної економічності тепловозів Спеціальність 273 "Залізничний транспорт"