Кафедри факультету УПП

Брусенцов Віталій Гаврилович

Останнє оновлення: Середа, 26 лютого 2020, 10:56
Брусенцов Віталій Гаврилович

Брусенцов Віталій Гаврилович
доктор технічних наук, професор


e-mail : вЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження:1945

Освіта: у 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка».

Кандидатську дисертацію захистив у 1991р. за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці та пожежна безпека» у спеціалізованій вченій раді К 114.05.04 Московського інституту інженерів залізничного транспорту.

Докторську дисертацію захистив у 2013 р. за спеціальністю 05.01.04 – «Ергономіка» у спеціалізованій вченій раді Д 64.059.03 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Напрямок наукової діяльності: об’єктивний контроль рівня професійної надійності людини-оператора, цивільна безпека.

Автор понад 145 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи Брусенцовим В.Г. видано 10 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних 9.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Брусенцов В.Г., Пузырь В.Г., Самсонкин В.Н. Оценка функциональной надежности локомотивных бригад в процессе предрейсового контроля. // Залізничний транспорт України. №1. 2008. с. 3-5.
  2. Брусенцов В.Г, Брусенцов О.В. Метод оценки функциональной надежности человека-оператора.// “ Східно-Європейський журнал передових технологій” №3/4 (39) 2009. С.42-45.
  3. В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, В.Н. Самсонкин, П.А. Воронько. Наявное состояние функциональной надежности резерва операторов-диспетчеров. //Залізничний транспорт України. №5, 2009. С.23-26.
  4. В.Г. Брусенцов. Основи ергономіки на залізничному транспорті / В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, І.І. Бугайченко, С.О. Кисельова. Харків 2010. 142с. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. № 1/11-4196 від 19.05.10 р.
  5. Брусенцов В.Г. Ергономічні основи контролю працездатності залізничних операторів як засобу підвищення надійності їх професійної діяльності. Дис. д.т.н. 05.01.04. ергономіка Харків 2013. 359 с.
  6. Брусенцов В.Г., Пузырь В.Г. Внедрение системы контроля функциональной надежности железнодорожных операторов / В.Г. Брусенцов, В.Г. Пузырь //Вісник СНУ ім. В. Даля –No 5 (176) –Частина 2 –2012 С. 167-169.
  7. Брусенцов В.Г., Ворожбіян М.І., Пузирь В.Г., Брусенцов О.В. Ергономічне забезпечення діяльності машиністів у швидкісному русі. Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту Випуск 160. Харків 2016. С.120-124.
  8. Брусенцов В.Г. Уровень функциональной надежности как база профессионализма специалиста /Вестник национального автомобильно-дорожного университета. Выпуск 78. Харьков 2017. / С.95-99.
  9. Брусенцов В.Г. Исследование взаимосвязи индивидуальных особенностей и показателей уровня функциональной надежности у железнодорожных операторов. / Брусенцов В.Г., Брусенцов О.В., Ворожбиян М.И., Пузырь В.Г., Иващенко М.Ю //«Будівництво, матеріалознавство, машинобудування», серія «Безпека життєдіяльності», випуск № 105. 2018.  c.111-117
  10. Брусенцов В.Г. Вплив психофізіологічних факторів на безпеку праці / Брусенцов В.Г., Катковнікова Л.А., Ворожбіян М.І. // Збірник XI Міжнародної науково-методичної конференції "Безпека людини в сучасних умовах", 5-6 грудня 2019 року м. Харків. С. 124-125

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки спеціальності / ОКР
1 Цивільний захист та охорона праці в галузі 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / магістр
273 Залізничний транспорт / магістр
051 Економіка / магістр
071 Облік і оподаткування / магістр
072 Фінанси, банківська справа та страхування / магістр
073 Менеджмент / магістр
075 Маркетинг / магістр
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / магістр
144 Теплоенергетика / магістр
141 Електроенергетика, електротехніка и електромеханіка / магістр
2 Основи ергономіки 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
3 Психологія праці та її безпеки 263 Цивільна безпека / бакалавріат
3 Основи охорони праці 073 Менеджмент / бакалавріат
075 Маркетинг / бакалавріат
144 Теплоенергетика / бакалавріат
141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка / бакалавріат
275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
4 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
273 Залізничний транспорт / бакалавріат
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / бакалавріат
123 Комп`ютерна інженерія / бакалавріат
172 Телекомунікації та радіотехніка / бакалавріат