Кафедри факультету УПП

Гармаш Богдан Костянтинович

Останнє оновлення: Неділя, 15 березня 2020, 19:33
Гармаш Богдан Костянтинович

Гармаш Богдан Костянтинович
кандидат технічних наук, доцент


e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1977

Освіта: У 2000 році закінчив Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами». У 2002 р. закінчив Ліонський університет - 1 Ім. Клода Бернарда, Французька Республіка, та отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю «Екологічний менеджмент».

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.03 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.17.01 – «Технологія неорганічних речовин».

Напрямок наукової діяльності: технологія неорганічних речовин, цивільна безпека, охорона праці, екологія.

Автор понад 45 наукових праць.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій, в тому числі на залізничному транспорті / Гармаш Б.К., Ворожбіян М.І., Мороз М.О., Костиркін О.В. Харків : УкрДУЗТ. 2016. 249 с.
 2. Гармаш Б. К. Мороз М. О. Основи екології : конспект лекцій. Харків,2016. 78 с.
 3. Гармаш Б.К., Костиркін О.В., Білецька Є.С. Практикум до виконання завдань з дисципліни «Атестація робочих місць» для студентів освітньої програми «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті». Харків:УкрДУЗТ, 2017. 22  с.
 4. Гармаш Б.К. Пожежна безпека на залізничному транспорті. Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті. УкрДУЗТ, Харків,
  2018. С. 80–82.
 5. Гармаш Б.К., Білецька Є.С. Вдосконалення технологічної схеми виробництва стабілізованого та промотованого каталізатора
  середньотемпературної конверсії оксида вуглицю. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. Харків: НТУ  «ХПІ». 2019. № 1. С. 65–71.
 6. Гармаш Б. К., Білецька Є. С. Тестові завдання з дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» для самостійної роботи (частина перша). Харків, 2019. 39 с.
 7. Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. The Assessment of Labor Conditions According to Hazard Indicators on the Basis of Production Risk Determination. World Science. 1(53), Vol. 2. С. 28–33. doi: 10.31435/rsglobal_ws/31012020/6901.
 8. Третьяков О.В., Гармаш Б.К., Білецька Є.С. Визначення рівня небезпеки працівників у робочій зоні за умови врахування сумісної дії шкідливих факторів на основі інтегрального показнику. Topical issues of the development of modern science. Софія, Болгарія, 2020. С. 914–924. URL: http://sci-conf.com.ua.
 9. Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. Industrial risk is the main indicator of the assessment of working conditions. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pр. 292–302. URL: http://sci-conf.com.ua.
 10. Tretyakov Oleg, Harmash Bohdan, Yevheniia Biletska. Production risk assessment methods and criteria of workers in the transport industry. Eurasian scientific congress : аbstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pр. 162–166. URL: http://sci-conf.com.ua.

                                 Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки спеціальності / ОКР
1 Атестація робочих місць 263 Цивільна безпека / бакалавріат
2 Надійність технічних систем і техногенний ризик 263 Цивільна безпека / бакалавріат
3 Управління охороною праці 263 Цивільна безпека / бакалавріат
4 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
5 Основи екології 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
6 Цивільний захист та охорона праці в галузі 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / магістр
273 Залізничний транспорт / магістр
133 Галузеве машинобудування / магістр
192 Будівництво та цивільна інженерія / магістр
144 Теплоенергетика / магістр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / магістр
7 Цивільний захист 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / магістр
172 Телекомунікації та радіотехніка / магістр
123 Комп`ютерна інженерія / магістр
8 Основи охорони праці 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
273 Залізничний транспорт / бакалавріат
133 Галузеве машинобудування / бакалавріат
192 Будівництво та цивільна інженерія / бакалавріат