Кафедри факультету УПП

Кисельова Світлана Олександрівна

Останнє оновлення: Середа, 26 лютого 2020, 09:53
Кисельова Світлана Олександрівна

Кисельова Світлана Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент


e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1967

Освіта: У 1991 році закінчила Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») за спеціальністю «Хімічна технологія пластичних мас».

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». Тема дисертації «Енерго- і ресурсозберігаюча технологія силікатної цегли», науковий керівник – д-р. техн. наук, професор, Г.М. Шабанова. Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрямок наукової діяльності: безпека технологічних процесів, ресурсозберігаючі технології, енергоефективність, CSH – фази, автоклавні бетони

Автор 70 наукових праць та науково-методичних розробок.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Охорона праці на залізничному транспорті: Навч. посібник / Д.С. Козодой, О.В. Костиркін, С.О. Кисельова, Н.В. Козодой – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 124 с.
  2. Кисельова С.О. Особливості ліквідації наслідків транспортних подій при перевезенні нафтопродуктів / С.О. Кисельова, О.В. Костиркін, Н.В. Козодой // 2-а Міжнародна наук.-практ. Конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів», Харків, 14-15 листопада 2019 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 16 – 17.
  3. Шабанова Г.М. Підвищення екологічної та енергетичної безпеки України при виробництві силікатної цегли / Г.М. Шабанова, С.О. Кисельова, О.В. Костиркін, Р.М. Ворожбіян .  Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14 - 16 травня 2018 р.,: Тези доповідей. Ч.2. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С.25 – 26.
  4. Костиркін О.В. Можливість утилізації твердих промислових відходів та енергозбереження при виробництві силікатної цегли / Костиркін О.В., Кисельова С.О. // Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності: наук.-техн. зб.: матеріали міжнародної наук.-пр. конф. (Київ, 7-8 червня, 2018р.) / Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності. – К.: Основа, 2018. – С. 274-280.
  5. Estalishing the patterns in the formation of oxide films on the alloy Ti6Al4V in carbonic acid solutions / M. Ivashcenko, O.Smirnova, S. Kyselova and al. // eastern-Europian Journal Enterprise tecnologies. – 2018. – 5/6 (95). – P. 21 – 26. Doi: 10.15587/1729-4061.2018. 143793
  6. Shabanova G. Studying the influence of industrial waste additives on the formation of C – S – H – phases in the sand-lime brick / G. Shabanova, S Kyselova, O.Khrystych. - Ibausil: 20 Internationale Baustofftagung (12 – 14 september 2018), Weimar, Bundesrepublik Deutschland. – T. 2. – Bauhaus-Universität Weimar, 2018. – P. 2-1105 – 2-1112.
  7. Ресурсо- и энергосберегающая технология песчано-силикатных изделий: Монография / Г.Н. Шабанова, С.А. Киселева, А.Н. Корогодская и др.. – Харьков: НТУ ХПІ», типография Стиль-Издат, 2018. – 185 с.
  8. Шабанова Г.М. Підвищення енергоефективності у технологіях автоклавних силікатних матеріалів / Г.М. Шабанова, С.О. Кисельова // Науковий вісник будівництва (Scientific Bulletin of building). – Харків: ХНУБА, 2016. – Т. 86. - № 4. – С. 176– 181
  9. Кисельова С.О. Сировинна суміш і спосіб виготовлення силікатної цегли. Патент на винахід №119173, номер заявки а 2016 13020 UA, МПК С 04 В 28/20, С 04 В 28/18, С 04 В 18/04 / Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Плугін А.А., Іващенко М.Ю // заявник Український державний університет залізничного транспорту. – заявл.20. 12. 2016, публікація про видачу 10.05.2019, Бюл. № 9. – 3 с.
  10. Кисельова С.О. Методичні вказівки до дипломного проектування до виконання розрахунків з організації виробничого освітлення / С.О.Кисельова, Б.К. Гармаш, І.І. Бугайченко. – Харків: УкрДАЗТ, 2015 – 90 с.
  11. Кисельова С.О. Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 1. Розробка енергозберігаючих технологічних параметрів автоклавування силікатної цегли з добавкою алюміній (ІІІ) хлориду / С.О. Кисельова // Вісник НТУ «ХПІ». 2014.– № 51 (1093). – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія). – С. 80 – 86.11
  12. Кисельова С.О. Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 2. Дослідження механізму процесів гідратації в силікатній суміші з комплексною добавкою відходу помольних тіл та алюміній (ІІІ) хлориду // С.О.Кисельова // Вісник НТУ «ХПІ». – № 52 (1094). – 2014. – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія). – С. 175 – 187.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки спеціальності / ОКР
1 Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація 263 Цивільна безпека / бакалавріат
2 Основи екології 263 Цивільна безпека / бакалавріат
275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
3 Промислова екологія 263 Цивільна безпека / бакалавріат
4 Екологічна безпека 263 Цивільна безпека / бакалавріат
5 Хімія

273 Залізничний транспорт / бакалавріат
133 Галузеве машинобудування / бакалавріат
192 Будівництво та цивільна інженерія / бакалавріат
275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
144 Теплоенергетика / бакалавріат

263 Цивільна безпека / бакалавріат

6 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / бакалавріат
123 Комп'ютерна інженерія / бакалавріат

172 Телекомунікації та радіотехніка / бакалавріат