Кафедри факультету УПП

Козодой Дмитро Сергійович

Останнє оновлення: Неділя, 15 березня 2020, 19:26
Козодой Дмитро Сергійович

Козодой Дмитро Сергійович
кандидат технічних наук, доцент


e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1980

Освіта: У 2002 році закінчив Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Охорона навколишнього природного середовища та безпека на транспорті».

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К 08.085.03 Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за спеціальністю 05.26.01 - «Охорона праці».

Напрямок наукової діяльності: управління професійним ризиком, удосконалення СУОП на залізничному транспорті, безпека праці та запобігання аварійним ситуаціям при виконанні робіт з небезпечними вантажами, зниження виробничого шуму, правові аспекти охорони праці в Україні

Автор понад 82 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Козодоєм Д.С. видано та підготовлено до друку 75 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних 19.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Козодой Д.С. Вимоги до сучасної системи управління охороною праці підприємств залізничного транспорту [Текст] / Козодой Д.С. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сборник научных трудов. - Харьков: ХНАДУ, 2012. - № 59. – С. 95-99.
  2. Козодой Д.С Якісне штучне освітлення як засіб підвищення безпеки праці на об’єктах залізничного транспорту [Текст] / Козодой Д.С // Вагонный парк: международный информационный научно-технический журнал. - Харьков: «Подвижной состав», 2012. - №12 (69) – С. 56-57.
  3. Козодой Д.С. Дослідження сучасних методів оцінки та управління ризиком [Текст] / Козодой Д.С., Сколота А.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сборник научных трудов. - Днепропетровск: ПГАСА, 2013. – №71. Т.2 – С. 79-82
  4. Козодой Д.С. Шляхи підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом [Текст] / Долгополов П.В., Козодой Д.С. // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – ХаркІв: УкрДАЗТ, 2014. - № 144 – С. 40-45.
  5. Козодой Д.С. До питання дослідження факторів, що обумовлюють рівень професійного ризику на залізничному транспорті [Текст] / Козодой Д.С., Сколота А.С. // Проблеми охорони праці в Україні: збірник наукових праць. – Київ: ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», 2014. – №27 – С. 48-53.
  6. Сударський В.М., Охорона праці на залізничному транспорті [Текст]: Конспект лекцій / Сударський В.М., Козодой Д.С., Брусенцов В.Г., Бугайченко І.І. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 114 с.
  7. Данько, М.І. Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом [Текст]: навчальний посібник / М.І. Данько, А.О.Каграманян, Д.В.Ломотько, А.М.Котенко, В.М.Запара, Д.С. Козодой, М.М.Кузнецов, А.О.Ковальов, Д.С.Лючков, П.В.Долгополов, О.М.Ходаківський. - Харків: 2015. – 450 с.
  8. Козодой Д.С. Управління охороною праці на залізничному транспорті – впровадження світового досвіду / Д.С. Козодой // Строительство, материало-ведение, машиностроение: Сборник научных трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015.-Вып.83 –С. 139 – 145.
  9. Козодой Д. С. Оцінка надзвичайних подій під час перевезення небезпечних вантажів у контексті техногенного навантаження регіонів / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, Д.С. Козодой, В.В. Барбашин // «Наука та прогрес транспорту» Вісник ДНУЗТ ім.Лазаряна, №3(75) – Дніпро: «Герда», 2018 – С. 27-35.
  10. Козодой Д.С. Охорона праці на залізничному транспорті: Навч.посібник / Д.С. Козодой, О.В. Костиркін, С.О. Кисельова, Н.В. Козодой – Харків: УкрДУЗТ, 2020 – 124 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки спеціальності / ОКР
1  Електротехніка та електробезпека 263 Цивільна безпека / бакалавріат
2 Системи контролю небезпечних та шкідливих факторів 263 Цивільна безпека / бакалавріат
3 Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 263 Цивільна безпека / бакалавріат
4 Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві 263 Цивільна безпека / бакалавріат
5 Правові основи працеохоронної політики 263 Цивільна безпека / бакалавріат
6 Цивільний захист та охорона праці в галузі 144 Теплоенергетика / магістр
192 Будівництво та цивільна інженерія / магістр
133 Галузеве машинобудування / магістр
073 Менеджмент / магістр
7 Основи охорони праці 273 Залізничний транспорт / бакалавріат
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / бакалавріат
172 Телекомунікації та радіотехніка / бакалавріат
073 Менеджмент / бакалавріат
071 Облік і оподаткування / бакалавріат
072 Фінанси, банківська справа та страхування / бакалавріат
051 Економіка / бакалавріат
8 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 273 Залізничний транспорт / бакалавріат
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології / бакалавріат