Кафедри факультету УПП

Прохорченко Андрій Володимирович

Останнє оновлення: Вівторок, 12 вересня 2017, 11:33
Прохорченко Андрій Володимирович

Прохорченко Андрій Володимирович
доктор технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

website: www.railwayhub.in.ua

Рік народження: 1982

Освіта: закінчив у 2001 році Артемівський технікум залізничного транспорту за спеціальністю “ Організація перевезень і управління на залізничному транспорті ”. У 2005 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”.

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 - транспортні системи з 2016 року. Захистив дисертацію на тему: "Формування методів управління розподілом пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу".

Напрямок наукової діяльності: питання розвитку теорії і практики вдосконалення технологій організації перевезень на залізничному транспорті, методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури на основі принципів самоорганізації. Розробка математичних моделей маршрутизації перевезень на основі методів оптимізації в галузі природних обчислень (англ., Natural Computing). Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування. Основним напрямком досліджень є формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу.

Автор понад 46 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 32 наукові статті, 14 тез доповідей, 3 навчально-методичних розробки, 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.

Профільу Google Scholar

Профільу Research Gate

ORCID: 0000-0003-3123-5024
ResearcherID: L-7514- 2016
Scopus Author ID: 57190176454

Вибрані публікації:

1. Prokhorchenko, A. Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises // S.V. Panchenko, T.V. Butko, A. Prokhorchenko, L.O. Parkhomenko / Scientific Bulletin of National Mining University, 2016. – Vol. 2. – P. 93–98.

2.     ПрохорченкоА.ВФормуваннясистемимаршрутизаціїперевезеньнаосновіконцепціїспеціалізаціїзалізничноїінфраструктури / А.ВПрохорченко // Східно-Європейськийжурналпередовихтехнологій. – 2013. – Вип. 1/3(61). – С. 20-24.

3.     But’ko, T. Investigation into Train Flow System on Ukraine’s Railways with Methods of Complex Network Analysis / T. But’ko, A. Prokhorchenko // American Journal of Industrial Engineering. – 2013. – Vol. 1(3). – P. 41-45.

4.     Прохорченко, А.В. Аналіз живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції /А.В. Прохорченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. –Том 6. – 3(66). – С. 7-10.

5.     Прохорченко, А.В. Концептуальні підходи до управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах конкуренції на ринку перевезень /А.В. Прохорченко // Журнал Залізничний транспорт України. – 2013. – Вип. 3/4. – С. 63-65.

6.     Прохорченко, А.В. Дослідження пропускної спроможності залізничної інфраструктури з позиції теорії транспортних потоків / А.В. Прохорченко, В.Г. Петренко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного трансспорту. – 2014. – Вип. 145. – С. 88-95.

7.     Прохорченко, А.В. Проблеми розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах ринкових відносин / А.В. Прохорченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – Вип.4. – С. 36-41.

  1. Основні навчальні дисципліни, які викладає

Дисципліна
1 Управління експлуатаційною роботою
2 Пасажирські перевезення
3 Безпека руху та ПТЕ